Otsi
 

Vastuvõtt 1. klassi

Avaldusi 2020/2021. õppeaasta 1. klassi saab esitada alates jaanuarist 2020.

Koolivalmiduse hindamisel

  • vestleb õpetaja lapsega individuaalselt ja
  • sellele järgneb rühmatöö.

Kooli põhimõtted
25-aastase kogemusega Audentese erakoolis on loodud mitmekülgsed võimalused õpilase igakülgseks arenguks. Juhindume põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema tasakaal. Peame oluliseks õppijakeskset keskkonda ja mitmekülgset õpet.

Lapse arengu põhikeskkond on kodu ja sealsed pereväärtused. Kooli ülesanne on olla perele toetav partner. Seetõttu saame ainult koostöös lapsevanematega tagada, et meie õpilastest arenevad iseseisvalt mõtlevad, algatus- ja koostöövõimelised, loovad, avatud ning positiivse ellusuhtumisega inimesed.

Suur ja väike koolimaja
Audentese erakool asub kunagise Tondi mõisa territooriumil, kus mõisaajast on säilinud iidsed pargipuud ja kaks väikest tiiki.

Erakool tegutseb suures ja väikeses koolimajas. Suures koolimajas õpivad meie vanemate klasside õpilased. Väikeses koolimajas toimuvad 1.–4. klassi tunnid ning tegutsevad Audentese lastekool ja Audentese huvikeskus.

Õppetöö
Audentese erakoolis on lapsel võimalus õppida kuni 20 õpilasega klassis, kus õpetaja saab muuta tunnid põnevaks, mitmekülgseks ja avastusrohkeks.

Tunnid algavad 8.30 ja tunni pikkus on 45 minutit. 1.–3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnaline hinnang poolaastapõhiselt ja alates 4. klassist hinnatakse õpilasi numbriliselt viiepallisüsteemis trimestripõhiselt.

Lisaks riiklikule õppekavale õpetame alates 1. klassist

  • A-võõrkeelena inglise keelt;
  • tantsuõpetust.

4. klassis lisandub B-võõrkeelena vene keel.

Pärast koolitunde ja treeninguid on lapsel võimalus osaleda ka pikapäevarühmas.

Õpilased saavad toetavas keskkonnas arendada oma andeid mitmesugustes huviringides ja paljudel spordialadel. Igal kooliaastal osaleb koolipere traditsioonilistel üritustel, nagu heategevuslik sügis-, kevad- ja jõululaat, ühised teatrikülastused, spordipäevad, kevadball, lemmikloomapäev jpm.

Koolivorm
Audentese erakoolis kannavad koolivormi 1.–9. klassi õpilased. Ühtne vorm aitab luua oma kooli tunnet ning selle kandmine on olnud meie oluline põhimõte alates kooli loomisest.

eKool
Audentese erakoolis suhtleme õppetöö asjus peale lapse päeviku ka eKooli vahendusel. 1. klassi astuva lapse vanemaid ootame eKooliga liituma alates 1. septembrist 2019.

Spordipakett
Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Seepärast pakumegi alates 2009. aastast koostöös Audentese spordiklubiga võimalust lisada 1.–6. klassi lapse õpingutele spordipakett.

Spordipakett sisaldab

  • 1.–3. klassis kolme 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas tennises, ujumises ja kergejõustikus;
  • 4.–6. klassis kolme 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas akrobaatikas, kergejõustikus ja võistkondlikes sportmängudes.

Õppemaks
Õppimine Audentese erakoolis on tasuline. Õppemaks sisaldab õppetöö korraldamisega seotud lisakulusid ja -hüvesid (väiksem õpilaste arv klassis, diferentseeritud õpe, õppesuunad, õppemeetodid, tugiteenused jms), mida ei kaeta riigipoolsete toetustega. Õppemaksule on kehtestatud ka mitmesugused soodustused.

Jalus