fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Vastuvõtt

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks on lõppenud!

Koolivalmiduse hindamisel

  • vestleb õpetaja lapsega individuaalselt ja
  • sellele järgneb rühmatöö.

Kooli põhimõtted
Audentese erakoolis on loodud mitmekülgsed võimalused õpilase igakülgseks arenguks. Juhindume põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema tasakaal. Peame oluliseks õppijakeskset keskkonda ja mitmekülgset õpet.

Lapse arengu põhikeskkond on kodu ja sealsed pereväärtused. Kooli ülesanne on olla perele toetav partner. Seetõttu saame ainult koostöös lapsevanematega tagada, et meie õpilastest arenevad iseseisvalt mõtlevad, algatus- ja koostöövõimelised, loovad, avatud ning positiivse ellusuhtumisega inimesed.

Suur ja väike koolimaja
Kool asub kunagise Tondi mõisa territooriumil, kus mõisaajast on säilinud iidsed pargipuud ja kaks väikest tiiki.

Erakool tegutseb suures ja väikeses koolimajas. Suures koolimajas õpivad meie vanemate klasside õpilased. Väikeses koolimajas toimuvad 1.–4. klassi tunnid ning tegutsevad Audentese lastekool ja Audentese huvikeskus.

Õppetöö
Lapsel on võimalus õppida kuni 20 õpilasega klassis, kus õpetaja saab muuta tunnid põnevaks, mitmekülgseks ja avastusrohkeks.

Tunnid algavad 8.30 ja tunni pikkus on 45 minutit. Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse 1.–3. klassis poolaasta põhjal kujundavalt ning alates 4. klassist trimestri põhjal viiepallisüsteemis.

Lisaks riiklikule õppekavale õpetame alates 1. klassist

  • A-võõrkeelena inglise keelt;
  • tantsuõpetust.

4. klassis lisandub B-võõrkeelena vene keel.

Pärast koolitunde ja treeninguid on lapsel võimalus osaleda ka pikapäevarühmas.

Õpilased saavad toetavas keskkonnas arendada oma andeid mitmesugustes huviringides ja paljudel spordialadel. Igal kooliaastal osaleb koolipere traditsioonilistel üritustel nagu heategevuslikud laadad, ühised teatrikülastused, spordipäevad, kevadball, lemmikloomapäev jpm.

Koolivorm
Audentese erakoolis kannavad koolivormi 1.–9. klassi õpilased. Ühtne vorm aitab luua oma kooli tunnet ning selle kandmine on olnud meie oluline põhimõte alates kooli loomisest.

eKool
Audentese erakoolis suhtleme õppetöö asjus peale lapse päeviku ka eKooli vahendusel. 1. klassi astuva lapse vanemaid ootame eKooliga liituma alates 1. septembrist 2023.

Spordipakett
Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Seepärast pakumegi alates 2009. aastast koostöös Audentese spordiklubiga võimalust lisada 1.–6. klassi lapse õpingutele spordipakett.

Spordipakett sisaldab

  • 1.–3. klassis kolme 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas tennises, ujumises ja kergejõustikus;
  • 4.–6. klassis kolme 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas akrobaatikas, kergejõustikus ja võistkondlikes sportmängudes.

Õppemaks ja lisanduvad tasud
Õppimine Audentese erakoolis on tasuline. Õppemaksu ja lisanduvad tasud kinnitab juhatus igal aastal enne uue õppeaasta koostöölepingute sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30. aprillil. Õppemaksule, muudele õppimist toetavate teenuste ning spordipaketi tasudele on kehtestatud mitmesugused soodustused.

Jalus