Otsi
 

Vastuvõtt 2.–9. klassi

Kui seni mujal õppinud laps soovib 2019/2020. õppeaastal jätkata kooliteed Audenteses, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita kooli vastuvõtu avaldus. Avaldust saab esitada 6. juunini 2019.

Õpilaskandidaate ootame 12. juunil kell 10 sisseastumistestile:

  • 2.–4. klassi astujad kogunevad väikese koolimaja fuajees ning
  • 5.–9. klassi astujad suure koolimaja fuajees.

Kaasa tuleb võtta klassitunnistuse koopia ja kirjutusvahend. Test koosneb eesti keele, matemaatika, inglise ja vene keele (kui õpilane kandideerib vähemalt 5. klassi) kirjalikest ülesannetest ning inglise keele suulisest vestlusest.

Kui õpilane läbib testi edukalt, kutsume pere vestlusele.

Pärast seda, kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta, esitab lapsevanem klassi registreerimise avalduse ja sõlmib kooliga koostöölepingu. Mõlemat toimingut saab teha meie kliendikeskkonnas.

Seejärel tuleks kooli büroosse esitada

  • õpilase elektrooniline pilt õpilaspileti jaoks;
  • õpilase tervisetõend koos vaktsineerimisandmetega;
  • väljavõte õpilasraamatust.

Jalus