Vastuvõtt 2.–9. klassi

Kui seni mujal õppinud laps soovib 2016/2017. õppeaastal jätkata kooliteed Audenteses, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita kooli vastuvõtu avaldus.

Hindamaks senist õppekava läbimist, kutsume pärast avalduse laekumist õpilase sisseastumistestidele järgmistes õppeainetes:

  • eesti keel;
  • matemaatika;
  • inglise keel;
  • vene keel (5. või vanemasse klassi astumisel).

Kaasa tuleks võtta klassitunnistuse koopia.

Kui õpilane läbib testi edukalt, kutsume pere vestlusele.

Pärast seda, kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta, esitab lapsevanem klassi registreerimise avalduse ja sõlmib kooliga koostöölepingu. Mõlemat toimingut saab teha meie kliendikeskkonnas.

Seejärel tuleks kooli büroosse esitada

  • õpilase elektrooniline pilt õpilaspileti jaoks;
  • õpilase tervisetõend koos vaktsineerimisandmetega;
  • väljavõte õpilasraamatust.

Jalus