Vastuvõtt 2.–9. klassi

Kui seni mujal õppinud laps soovib 2017/2018. õppeaastal jätkata kooliteed Audenteses, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita kooli vastuvõtu avaldus. Avaldust saab esitada 13. juunini 2017.

Õpilaskandidaate ootame 15. juunil kell 10 sisseastumistestile:

  • 2.–4. klassi astujad kogunevad väikese koolimaja fuajees ning
  • 5.–9. klassi astujad suure koolimaja fuajees.

Kaasa tuleb võtta klassitunnistuse koopia ja kirjutusvahend. Test koosneb eesti keele, matemaatika, inglise ja vene keele (kui õpilane kandideerib vähemalt 5. klassi) kirjalikest ülesannetest ning inglise keele suulisest vestlusest.

Kui õpilane läbib testi edukalt, kutsume pere vestlusele.

Pärast seda, kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta, esitab lapsevanem klassi registreerimise avalduse ja sõlmib kooliga koostöölepingu. Mõlemat toimingut saab teha meie kliendikeskkonnas.

Seejärel tuleks kooli büroosse esitada

  • õpilase elektrooniline pilt õpilaspileti jaoks;
  • õpilase tervisetõend koos vaktsineerimisandmetega;
  • väljavõte õpilasraamatust.

Audentese erakool

Tondi 84/3, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501 (1.–4. klass)

Tondi 84/1, 11316 Tallinn
Telefon 699 6591 (5.–9. klass)
erakool@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Erakooli töötajad
Facebook

Jalus