fbpx
Otsi
 

Vastuvõtt 2.–9. klassi

2.–9. klassi võtame vastu uusi õpilasi ainult vabade õppekohtade olemasolul. Kui seni mujal õppinud laps soovib 2020/2021. õppeaastal jätkata kooliteed Audenteses, tuleb lapsevanemal kõigepealt täita kooli vastuvõtu avaldus.

Kaasa tuleb võtta klassitunnistuse koopia ja kirjutusvahend. Test koosneb eesti keele, matemaatika, inglise ja vene keele (kui õpilane kandideerib vähemalt 5. klassi) kirjalikest ülesannetest ning inglise keele suulisest vestlusest.

Kui õpilane läbib testi edukalt, kutsume pere vestlusele.

Pärast seda, kui kool on otsustanud õpilase vastu võtta, esitab lapsevanem klassi registreerimise avalduse ja sõlmib kooliga koostöölepingu. Mõlemat toimingut saab teha meie kliendikeskkonnas.

Seejärel tuleks kooli büroosse esitada

  • õpilase elektrooniline pilt õpilaspileti jaoks;
  • õpilase tervisetõend koos vaktsineerimisandmetega;
  • väljavõte õpilasraamatust.

Jalus