fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Jalgratturi koolitus

Audentese erakool peab väga oluliseks oma õpilaste turvalist käitumist liikluses, mistõttu pakume õpilastele alates 3. klassist võimalust osaleda jalgratturi koolitusel.

Eesti liiklusseadus (§ 148) ütleb, et jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik, kes on omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni, ning et 10–15-aastasel isikul peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta juhtimise õigus.

Koolituse edukalt läbinud laps saab jalgratturi juhiloa: õppides märkama liikluses varitsevaid ohte ja tundma liiklusmärke, omandab ta ühtlasi õige sõidutehnika ning korrektse liikluskultuuri põhialused.

Jalgratturi koolitus alustab 2. novembril ning kestab õppeaasta lõpuni.

Sihtgrupp Õpilased alates 3. klassist, kes soovivad omandada jalgratturi juhilube
Osalejate arv 20 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 45 minutit
Toimumise aeg neljapäev 15.00–15.45
Toimumise koht väikese koolimaja klass 103
Õpetaja Krista Kinkar
Kuutasu* 35 €

Koolituse läbinud õpilane

 • valitseb jalgratast;
 • oskab ja suudab jälgida liiklust, märkab ja näeb ette võimalikke ohte ning käitub sellele vastavalt;
 • arvestab teiste liiklejatega ja suhtub neisse lugupidavalt;
 • sooritab edukalt jalgratturi teooria- ja sõidueksami ning saab selle kinnituseks jalgratta juhtimise õiguse ja jalgratturi juhiloa.

Koolituse teoreetilises osas tegeleb õpilane järgmiste teemadega:

 • liikluse põhimõisted;
 • nõuded jalgrattale ja jalgratturile;
 • sõidu alustamine ja sõidutehnika;
 • jalgratturi märguanded pööramisel ja seisma jäämisel;
 • heatahtlik liikluskultuur;
 • sõidutee ületamine ja sõit asulas;
 • peatumine ja parkimine;
 • sõidukiirus ja pikivahe;
 • teekattemärgistus;
 • sõiduki asukoht sõitmisel;
 • reguleerija märguanded;
 • jalgratturi vasakpööre;
 • hoiatusmärgid, eesõigusmärgid, keelu- ja mõjualamärgid;
 • kohustusmärgid, osutusmärgid, juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid;
 • samaliigiliste teede ristmik, ringristmik;
 • reguleeritud ristmik;
 • ohtlikud olukorrad linnaliikluses, liiklemine maanteel.

Enne teooriaeksamit korratakse teemad üle ja lahendatakse liiklusteste.
Praktilist jalgrattasõitu harjutavad õpilased nii platsil kui ka tänaval.

Jalgratturi juhiloa saamiseks teeb õpilane

 • teooriaeksami ning
 • platsi- ja tänavasõidust koosneva sõidueksami.

*Huvikeskuse kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus