Otsi
 

Käsitöö- ja köögikunstiring

Selles huviringis arendab õpilane ilumeelt, käelist osavust, loovust ja püsivust, rakendades selleks käsitöös ning köögis kasutusel olevaid vahendeid, materjale ja tehnikaid.

Sihtrühm 1.–2. klassi õpilased 3.–5. klassi õpilased
Õpilaste arv 15 õpilast  15 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht suure koolimaja käsitööklass suure koolimaja käsitööklass
Õpetaja Anneli Mataloja Anneli Mataloja
Kuutasu*

Käsitöö- ja köögikunstiringis

  • tutvutakse eri käsitööliikidega;
  • õpitakse õmblema nii käsitsi kui ka masinaga;
  • tehakse kanga- ja nööritöid;
  • meisterdatakse;
  • töötatakse taaskasutusmaterjalidega;
  • proovitakse trükitehnikaid;
  • tehakse paberi- ja kartongitöid;
  • tutvutakse kokakunstiga;
  • õpitakse lauakombeid, lauakatmist ja köögi korrashoidu.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus