Käsitöö- ja köögikunstiring

Selles huviringis arendab õpilane ilumeelt, käelist osavust, loovust ja püsivust, rakendades selleks käsitöös ning köögis kasutusel olevaid vahendeid, materjale ja tehnikaid.

Sihtrühm 2.–5. klass
Õpilaste arv 12 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg kolmapäev 15.15–16.45
Toimumise koht suure koolimaja käsitööklass
Õpetaja Anneli Mataloja
Kuutasu* 35 €

Käsitöö- ja köögikunstiringis

  • tutvutakse eri käsitööliikidega;
  • õpitakse õmblema nii käsitsi kui ka masinaga;
  • tehakse kanga- ja nööritöid;
  • meisterdatakse;
  • töötatakse taaskasutusmaterjalidega;
  • proovitakse trükitehnikaid;
  • tehakse paberi- ja kartongitöid;
  • tutvutakse kokakunstiga;
  • õpitakse lauakombeid, lauakatmist ja köögi korrashoidu.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Audentese huvikeskus

Tondi 84/3, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus