fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Kitarriõpe

Huvikeskus pakub paindlikke kitarriõppe võimalusi: valida saab individuaal-, paaris- ja rühmaõpet, mille tunni kestus on 30, 45 või 60 minutit. Õppida saab nii elektrikitarri kui ka akustilist kitarri.

Sihtrühm 5-aastased ja vanemad
Õppevormid individuaal-, paaris- ja rühmaõpe
Kursuse maht 1 kord nädalas
Toimumise aeg esmaspäevast reedeni kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht väikese koolimaja klass 210
Õpetaja Jaan Varts, Ain Varts, Svjatoslav Bortsov, Karl Petti
Kuutasu* vastavalt õppevormile

Esimesse tundi soovitame lapsel tulla koos vanemaga. Individuaaltunnis õppimiseks on koolis olemas akustiline kitarr, seetõttu oma pilli kaasa võtma ei pea (v.a vasakukäelised). Rühmaõppe puhul sõltub isikliku pilli kaasavõtmise vajadus rühma suurusest.

Kitarriõpe eeldab

 • huvi muusika ja pilliõppe vastu;
 • oma pilli olemasolu;
 • vähemalt 15 minutit iga päev või 30 minutit ülepäeva iseseisvaks harjutamiseks.

Kitarriõppe kuutasu

  Individuaalõpe Paarisõpe Rühmaõpe
30 minutit 85 € 49 €
45 minutit 127 € 72 € 49 €
60 minutit 154 € 85 € 69 €

Algaja

 • õpib mängima lihtsamaid laule;
 • õpib häälestama kitarri;
 • omandab õige mänguasendi ja olulisemad mängutehnikad;
 • arendab üldist musikaalsust ja rütmitunnet;
 • õpib tundma noote, heliredelit ja akorde kitarril;
 • süvendab huvi kitarrimuusika vastu.

Edasijõudnu keskendub

 • isikliku, oma tasemest ja muusikalistest eelistustest lähtuva arenguperspektiivi loomisele ning elluviimisele.

Õppevormid

 • Individuaalõpe: õpilasele koostatakse võimetele vastav isiklik õppeplaan tema muusikaliste eelistuste põhjal.
 • Paarisõpe**: sobib hästi juhul, kui pilli soovivad õppida samas vanuses sõbrad või laps koos lapsevanemaga.
 • Rühmaõpe**: 3–5 ühesuguse vanuse ja tasemega õpilast rühmas. Õpe toimub kindla õppekava alusel. Oluline on iga päev vähemalt 15 minutit harjutada, et ei tekiks rühmast mahajäämist.

Õppeaeg

 • 30 minutit: tegemist on pigem informatiivse tunniga, mis sobib õpilastele, kes harjutavad kodus iseseisvalt. 5–7-aastastele lastele soovitame kahte 30-minutilist tundi nädalas.
 • 45 minutit: tavalise kestusega tund. Õpilane omandab kõige olulisema info ning jõuab tunnis kõike harjutada.
 • 60 minutit: tund on mõeldud tõsistele huvilistele. Õpilane omandab süvendatud teadmised, jõuab tunnis põhjalikult harjutada ning saab võimaluse õpetaja ja teiste õpilastega palju musitseerida.

**Alati ei ole võimalik komplekteerida sobivale vanusele ja sobiva tasemega tundi. Sel juhul pakume paaris- või individuaalõpet.

Kitarriõppes on eelisjärjekorras õpilased, kes jätkavad eelmisel või eelmistel aastatel alustatud pilliõpingut.

NB! Olenemata valitust annab hea tulemuse regulaarne harjutamine (vähemalt 15 minutit päevas või 30 minutit ülepäeva) ning lapsevanema ja õpetaja koostöö.

Soovitused lapsevanemale

 • Jälgige, et Teie laps harjutaks korrapäraselt. Võimalusel plaanige harjutamine iga päev kindlale kellaajale, mille tulemusel tekib lapsel pikema aja jooksul positiivne rutiin.
 • Esimestel kuudel on kasulik lapse harjutamist jälgida või, veel parem, ka ise õppida. Eriti oluline on see 5–7-aastaste laste puhul: siis seostub kitarrimäng lõbusa ja tegusa ajaga, mis veedetakse ema või isa seltsis.
 • Jälgige, et lapse õppevahendid oleks korras.
 • Käige lapsega võimalusel kontsertidel.
 • Küsimuste, probleemide ja puudumiste korral võtke esimesel võimalusel õpetajaga ühendust.

* Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide eest tagasiarvestust ei tehta.

Jalus