fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Klaveriõpe

Klaveriõppe eesmärk on arendada algajate muusikahuviliste musikaalsust ja rütmitunnet ning anda noodiõpetuse ja klaverimängu algteadmisi. Edasijõudnute programm koostatakse vastavalt lapse eelnevatele oskustele ja individuaalsetele võimetele.

Sihtrühm 5-aastased ja vanemad
Õpilaste arv 1 õpilane
Kursuse maht 1 kord nädalas 45 minutit
Toimumise aeg esmaspäev, kolmapäev ja reede kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht väikese koolimaja klaveriklass
Õpetaja Maret Kaldmaa ja Merle Eriksoo
Kuutasu* 114 €

Klaveriõpinguid alustades peaks lapsel olema kodus klaver või võimalus mujal harjutamas käia, et kinnistada tunnis käsitletud materjali ja tagada võimalus iseseisvalt harjutada.

Klaveriõppes on eelisjärjekorras õpilased, kes jätkavad eelmisel või eelmistel aastatel alustatud pilliõpingut.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide eest tagasiarvestust ei tehta.

Jalus