Kunsti- ja meisterdamisring

Kunsti- ja meisterdamisringi eesmärk on arendada õpilastes loovat ja iseseisvat mõtlemis- ning väljendusoskust käelise tegevuse kaudu.

Huviring alustab tööd 14. septembril.

Sihtrühm 1.–3. klassi õpilased
Osalejate arv 12 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg neljapäev 14.30–16.00
Toimumise koht suure koolimaja käsitööklass
Õpetaja Anneli Mataloja
Kuutasu* 35 €

Kunstiringis

  • meisterdatakse tähtpäevadeks;
  • kasutatakse loomingus looduslikku materjali;
  • tehakse paberi- ja kartongitöid, sh origamit;
  • proovitakse mitmesuguseid trükitehnikaid;
  • joonistatakse ja maalitakse eri tehnikates;
  • proovitakse klaasitöid;
  • õpitakse kergemaid kangatöid;
  • voolitakse eri materjalidest;
  • tehakse tutvust kokakunstiga.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Audentese huvikeskus

Tondi 84/3, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus