Otsi
 

Mudelite meisterdamise ring

Mudelite meisterdamise ringi eesmärk on suurendada lapse tehnikahuvi praktilise tegevuse kaudu ning õpetada, kuidas tööd läbi mõtelda ja plaanida. Ring arendab ka tehnilist taipu ja mõtlemist, ilumeelt ning oskust kasutada tööriistu ohutult ja õigesti.

Sihtrühm 2.–5. klassi õpilased
Õpilaste arv 15 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht suure koolimaja puutööklass
Õpetaja Allan Haak
Kuutasu*

Meisterdame liikuvate osadega sõiduki- ja ehitisemudeleid. Üks osa mudelitest on mehaanilised ehk käsitsi liigutatavad, teised mudelid töötavad patareitoitel elektrimootoriga. Ring sobib nii poistele kui ka tüdrukutele.

Mudelite meisterdamise ringis õpib laps

  • kavandama tööprotsessi;
  • kasutama tööriistu õigesti ja ohutult;
  • tundma mehhaanikat, füüsikalisi nähtusi, tehnoloogilisi protsesse ja vooluallikaid;
  • lugema ja ise koostama tingmärkidega tööjooniseid;
  • disainima mudelit.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus