fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Ohutusalane noortering

Ohutusalases noorteringis käsitleme ohutuse teemasid alates liiklusest ja tuleohutusest kuni esmaabi ja metsa eksimiseni. Eri teemadel tulevad rääkima oma ala spetsialistid, teoreetiline õpe vaheldub praktilise õppega ning põnevust lisavad terve õppeaasta jooksul toimuvad õppekäigud: läheme näiteks politseimuuseumi, tuletõrjemuuseumi ja häirekeskusse.

Ringi koolituskava tugineb põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava läbivale teemale „Tervis ja ohutus“ ning ringi eesmärk on kujundada õpilasest ühiskonnaliige, kes

  • püsib vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terve;
  • käitub turvaliselt ning
  • aitab kaasa ohutu keskkonna loomisele.
Sihtrühm 4.–7. klassi õpilased
Osalejate arv 15 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg teisipäev 15.15–16.45
Toimumise koht väikese koolimaja klass 207
Õpetaja Katrin Rüütel
Kuutasu* 45 eurot

Ohutusalases noorteringis õpib osaleja

  • tundma eri liiki ohuallikaid ja ohuolukordi ning nende tekkemehhanisme;
  • vältima ohuolukorda sattumist;
  • tegutsema võimaliku ohu või õnnetuse korral tõhusalt;
  • abi kutsuma ja ka ise abi andma;
  • tundma ja väärtustama ohutusega seotud õigusi, kohustusi ning vastutust;
  • kujundama ohutut kooli- ja kodukeskkonda;
  • nõustama ohutuse teemadel oma lähedasi.

Lisaks kasulikele teadmistele ja oskustele saab ohtusalases noorteringis osaleja noorpäästja särgi.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa õpilast.
Selles huviringis tasub osaleda sügisest kevadeni, sest ainult nii saab õpilane ohutuse teemadest tervikpildi.

* Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus