Otsi
 

Poiste meisterdamisring

Ring on mõeldud 1.–3. klassi poistele, et koos meisterdada ja katsetada erinevaid kunstitehnikaid. Meisterdamisringi eesmärk on arendada loovust ning mõtlemis- ja väljendusoskust mitmesuguste käeliste tegevuste kaudu ning pakkuda tegutsemislusti ja loomerõõmu.

Sihtrühm 1.–3. klassi poisid
Õpilaste arv 15 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht väikese koolimaja klass 103
Õpetaja Krista Kinkar
Kuutasu*

Poiste meisterdamisringis

  • meisterdatakse;
  • tehakse mitmesuguseid voolimis- ja voltimistöid;
  • valmistatakse skulptuure
  • tehakse paberi- ja kartongitöid;
  • kasutatakse looduslikke ja taaskasutusmaterjale;
  • proovitakse trükitehnikaid;
  • kasutatakse pliiatsi- ja guašštehnikat.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus