Otsi
 

Puutööring

Puutööringi eesmärk on arendada lapse tehnilist taipu, ilumeelt ja järjekindlust, õppida kavandama ja disainima lihtsamaid praktilisi töid ning kasutama erinevaid tööriistu ja õigeid töövõtteid.

Sihtrühm 1.–4. klassi õpilased
Õpilaste arv 15 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg neljapäev 14.30–16.00
Toimumise koht suure koolimaja puutööklass
Õpetaja Allan Haak
Kuutasu* 37 €

Puutööringis õpitakse eristama erinevaid puitmaterjale ja tundma nende omadusi: meisterdame põnevaid sõidukeid, püsivusmänge, mänguasju, makette ning esemeid, mida saab igapäevaelus kasutada.

Puutööringis saab laps teadmisi ja oskusi

  • materjaliõpetusest;
  • mõõtmisest ja märkimisest;
  • töö kavandamisest ja disainimisest;
  • saagimisest;
  • puurimisest;
  • hööveldamisest;
  • materjalide viimistlemisest;
  • dekoratiivsetest puidukaitsevahenditest;
  • tööohutusest.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus