Robotivõistluse ring

Robotivõistluse ringi eesmärk on meeskonnana osa võtta First Lego League’i Eesti robotivõistlusest.

Ülemaailmne 9–16-aastastele õpilastele mõeldud võistlus First Lego League koosneb kolmest osast: projekt, põhiväärtused ja robotimäng.

Sihtrühm alates 4. klassist
Õpilaste arv kuni 10 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht suure koolimaja puutööklass
Õpetaja Allan Haak
Kuutasu* 30 €

Robotivõistluse ringis peavad õpilased väljapakutud teemade valdkonnas meeskonnatööna valima ja koostama projekti, töötama uuritavale probleemile välja uuendusliku lahenduse ning esitlema oma tööd võistluse kohtunikele.

Lisaks eelnevale tuleb õpilastel välja mõelda, disainida, ehitada ja programmeerida autonoomne robot, mis lahendab võistlusväljakul ülesandeid ning kogub sellega vajalikke punkte.

Eesti võistlusel on kaks vooru: poolfinaal ja finaal. Mõlema vooru ettevalmistusajaks on planeeritud kümme nädalat. Eesti finaali võitjad pääsevad edasi ülemaailmsele võistlusele, kus kohtuvad kõikide osalevate riikide finalistid.

Palume arvestada, et tegemist on meeskonnatööga ning iga õpilase kohalkäimine ja innukus on määrava tähtsusega.

Robotivõistluse ringis omandatakse teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

  • tehnilised lahendused ja konstrueerimine;
  • loov ja tehniline mõtlemine;
  • tööde kavandamine;
  • disainimine;
  • roboti aju ja andurite ühendamine ning seadistamine;
  • programmeerimistarkvara kasutamine;
  • tehniliste jooniste ja juhendite koostamine ning nende lugemine;
  • robootika seotus igapäevaeluga;
  • meeskonnatöö.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus osalejat.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Audentese huvikeskus

Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus