fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Soololaul

Soololaulu õppima on oodatud iga laps ja noor, kellele meeldib laulda ning ennast muusika kaudu väljendada. Õpilane arendab soololaulu tundides enda laulmisjulgust, artikulatsiooni, hääle tekitamise oskust ja hääleulatust. Õpetaja lähtub juhendamisel konkreetse õpilase hääle eripärast.

Sihtrühm 5-aastased ja vanemad
Osalejate arv 1 õpilane**
Kursuse maht 1 kord nädalas 45 minutit
Toimumise aeg kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht väike koolimaja klass 110
Õpetaja Anu-Mari Uuspõld
Kuutasu* 90 eurot

Soololaulu tundides saab õpilane

  • õppida vahvat ja arendavat repertuaari;
  • harjutada mikrofoni laulmist;
  • treenida õiget hingamistehnikat;
  • arendada artistlikkust ning
  • avastada muusikamaailma võimalusi.

Soololaul eeldab, et õpilane

  • tunneb muusika vastu huvi;
  • tahab ja soovib laulda ning
  • harjutab õpetaja antud juhiste järgi ka iseseisvalt.

* Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide kohta tagasiarvestust ei tehta.

** Tunnis saavad korraga osaleda ka kaks õpilast. Sellise soovi korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil huvikeskus@audentes.ee.

Jalus