Otsi
 

Teadusring

Teadusring suurendab lapse huvi maailma vastu ning arendab tema teaduslikku mõtlemist, enesekontrolli ja loovust.

Avame ringi juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

Sihtrühm 1.–3. klassi õpilased
Osalejate arv 18 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 45 minutit
Toimumise aeg esmaspäev 15.30–16.15
Toimumise koht väikese koolimaja klass 112
Õpetaja Mario Mäng
Kuutasu* 39 €

Teadusringis õpib laps enda ümber olevat maailma paremini tundma, mitmesuguseid nähtusi seletama ja probleemidele teaduslikult lähenema.

Laste vaieldamatu lemmikosa ringitunnist on meisterdamine: valmistame iga nädal vahva teadusmänguasja, mille laps saab endaga koju kaasa võtta. Jõuame igas tunnis teha ka kolm-neli katset, mille teemadeks on näiteks Newtoni seadused, õhurõhk, Bernoulli printsiip, staatiline elekter, hõõrdejõud, nägemine, raskuskese, kuulmine jpm.

Teadusringis saab laps teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

  • ained ja nende omadused;
  • füüsika ja keemia;
  • teaduslikud meetodid;
  • eesmärgi püstitamine ja probleemi lahendamine;
  • katsete tegemine;
  • käelised tegevused: voltimine, lõikamine, sõlmede sidumine.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

* Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus