Tehnikaring

Tehnikaringi eesmärk on suurendada lapse tehnikahuvi praktilise tegevuse kaudu, arendada tehnilist taipu ja ilumeelt ning oskust kasutada ohutult ja täpselt erinevaid tööriistu esemete valmistamisel ja viimistlemisel.

Sihtrühm alates 5. klassist
Õpilaste arv kuni 10 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 90 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht suure koolimaja puutööklass
Õpetaja Allan Haak
Kuutasu*  37 €

Tehnikaringis valmistatakse mitmesuguseid esemeid: sõidukeid, makette, mänge jm. Tööprotsessis saab õpilane oma loomingut ise kujundada ja disainida. Kasutame erinevaid materjale: puitu, plasti, metalli, elektroonika komponente jm.

Tehnikaringis saab laps teadmisi ja oskusi

  • elektrist ja elektroonikast igapäevaelus;
  • elektroonika komponentidest;
  • vooluallikatest;
  • lihtsamatest elektriskeemidest ja joonistest;
  • tingmärkidest;
  • jootetehnikast;
  • töö plaanimisest ja disainimisest.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Audentese huvikeskus

Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus