fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Trummiõpe

Trummiõpe on üks võimalus teha tutvust muusikamaailma imeliste saladustega ja omandada pillimänguoskus. Individuaalsed tunnid annavad hea võimaluse arvestada iga õpilase soovide ja vajadustega.

Sihtrühm alates 1. klassist
Õppevormid individuaal- ja paarisõpe
Kursuse maht 1 kord nädalas
Toimumise aeg kokkuleppel õpetajaga
Toimumise koht väikese koolimaja trummiklass
Õpetaja selgumisel
Kuutasu* vastavalt õppevormile

Trummiõpe eeldab

 • huvi muusika ja pilliõppe vastu;
 • trummipulkade ja oma pilli või trummimati olemasolu;
 • vähemalt 15 minutit iga päev või 30 minutit ülepäeva iseseisvaks harjutamiseks.

Trummiõppe kuutasu

  Individuaalõpe Paarisõpe
30 minutit 85 € 49 €
45 minutit 127 € 72 €
60 minutit 154 € 85 €

Algaja

 • omandab õige mänguasendi ja -tehnika;
 • õpib tundma löökpilli noote;
 • saab algteadmised löökpillide ajaloost;
 • omandab teadmised rütmist, meetrumist ja ansamblimängust;
 • tutvub eri muusikastiilide (popp, džäss, rock) rütmidega;
 • õpib trummidel mängima lihtsamaid palasid.

Edasijõudnu keskendub

 • tehnika täiustamisele;
 • koordinatsioonile ja transkriptsioonile;
 • rütmikale ja polürütmikale;
 • isikliku, oma tasemest ja muusikalistest eelistustest lähtuva arenguperspektiivi loomisele ning elluviimisele.

Soovitused lapsevanemale

 • Jälgige, et Teie laps harjutaks korrapäraselt. Võimalusel plaanige harjutamine iga päev kindlale kellaajale, mille tulemusel tekib lapsel pikema aja jooksul positiivne rutiin.
 • Esimestel kuudel on kasulik lapse harjutamist jälgida või, veel parem, ka ise õppida. Eriti oluline on see 5–7-aastaste laste puhul: siis seostub trummimäng lõbusa ja tegusa ajaga, mis veedetakse ema või isa seltsis.
 • Jälgige, et lapse õppevahendid oleks korras.
 • Käige lapsega võimalusel kontsertidel.
 • Küsimuste, probleemide ja puudumiste korral võtke esimesel võimalusel õpetajaga ühendust.

Trummiõpe avatakse, kui on registreerunud vähemalt neli õpilast. Täpsed tundide toimumise ajad lepitakse õpetajaga kokku individuaalselt õppetöö alguses.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide eest tagasiarvestust ei tehta.

Jalus