Otsi
 

Väikeste filosoofide ring

Lastega filosofeerimine on tänapäeval üks väärtuskasvatuse võimalusi. Filosoofide ringi eesmärk on ühiste väärtuste kujundamine ning laste mõtlemis- ja küsimisvõime arendamine.

Sihtrühm 1.–4. klass
Õpilaste arv 12 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 45 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht väikese koolimaja 2. korruse klass 207
Õpetaja Tiina Annuk
Kuutasu* Audentese õpilastele tasuta

Väikeste filosoofide ring võimaldab lastel ühiselt arutelu käigus saada vastuseid nädala jooksul tekkinud küsimustele. Filosofeerides õpivad lapsed nähtut ja kogetut uurima ning oma ja teiste motiive mõistma. Selline vestlusring on hea eetilisteks aruteludeks, avardades maailmavaadet ja suurendades sallivust erinevate seisukohtade suhtes ning õpetades eelkõige teisi kuulama.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kaheksa last.

Jalus