Jalgratturi koolitusest

Audentese erakool peab väga oluliseks oma õpilaste turvalist käitumist liikluses, mistõttu pakume õpilastele alates 3. klassist võimalust osaleda jalgratturi koolitusel.

Eesti liiklusseadus (§ 148) ütleb, et jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik, kes on omandanud jalgratturi kvalifikatsiooni, ning et 10–15-aastasel isikul peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta juhtimise õigus.

Koolituse edukalt läbinud laps saab jalgratturi juhiloa: õppides märkama liikluses varitsevaid ohte ja tundma liiklusmärke, omandab ta ühtlasi õige sõidutehnika ning korrektse liikluskultuuri põhialused.

Sihtgrupp 10–13-aastased õpilased, kes soovivad omandada jalgratturi juhilube
Osalejate arv vähemalt 8 õpilast
Kursuse maht 1 kord nädalas 60 minutit, kokku 16 tundi
Toimumise aeg
Toimumise koht väikeses koolimajas (ruum 103)
Õpetaja Krista Kinkar
Kuutasu*  18 €

Koolituse läbinud õpilane

  • oskab ja suudab valitseda jalgratast;
  • oskab ja suudab jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning vastavalt sellele käituda;
  • arvestab teiste liiklejatega ja suhtub neisse lugupidavalt;
  • sooritab edukalt jalgratturi teooria- ja sõidueksami ning saab selle kinnituseks jalgratta juhtimise õiguse ja jalgratturi juhiloa.

Ringi sisu õppekordade kavana
1. Põhimõisted liikluses, nõuded jalgrattale ja jalgratturile
2. Sõidu alustamine ja sõidutehnika
3. Jalgratturi märguanded pööramisel ja seisma jäämisel, heatahtliku liikluskultuuri kujundamine
4. Teekattemärgistus, sõiduki asukoht sõitmisel, reguleerija märguanded
5. Vasakpööre jalgratturina
6. Tutvumine liiklusmärkidega. Hoiatusmärgid, eesõigusmärgid, keelu- ja mõjualamärgid
7. Liiklusmärgid, kohustusmärgid, osutusmärgid, juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, lisateatetahvlid
8. Samaliigiliste teede ristmik, ringristmik
9. Reguleeritud ristmik, ohtlikud olukorrad linnaliikluses, liiklemine maanteel
10. Kordamine teooriaeksamiks
11. Liiklustestide lahendamine
12. Liiklustestide lahendamine
13. Teooriaeksami sooritamine
14. Praktilise sõidu harjutamine platsil, sõidueksami sooritamine platsil
15. Praktilise sõidu harjutamine tänaval
16. Sõidueksami sooritamine tänaval

*Huvikeskuse kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Audentese huvikeskus

Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus