fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Huvikeskusest

Audentese huvikeskus tegutseb 2009. aastast, pakkudes huviringe igas vanuses õpilastele. Huvikeskuse ringidesse on oodatud nii Audentese kui ka teiste koolide õpilased.

Huvikeskuse eesmärk on

 • luua mitmekülgne, arendav ja tasakaalustatud õpikeskkond;
 • võimaldada õpilasel tegeleda õppetööst vabal ajal meelepärase huvitegevusega;
 • õpilase õpi- ja tegevushuvi arendamine ja hoidmine;
 • toetada õpilase tervikliku ja positiivse minapildi kujunemist;
 • luua võimalusi õpilase mitmekülgseks, loomulikuks ja järjepidevaks arenguks.

Õppetöö toimub septembri teisest nädalast üldjuhul maikuu lõpuni vastavalt huvikeskuse tunniplaanile, kokku 32 õppenädalat. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

2021/2022. õppeaasta koolivaheajad

 • 25. oktoober 2021 – 31. oktoober 2021
 • 23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
 • 28. veebruar 2022 – 6. märts 2022
 • 25. aprill 2022 – 1. mai 2022

Õppetööd korraldades lähtume õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkidest ja Audentese huvikeskuse õppekavast. Õppekava on dokument, mis määrab kindlaks huviringi eesmärgid ja sisu ning sellega on võimalik tutvuda huvikeskuse büroos. Õppekava koostamisel oleme lähtunud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, Audentese huvikeskuse põhikirjast ja erakooliseadusest.

Huvikeskuses töötavad toredad ja kogenud õpetajad, kes on oma ala armastavad professionaalid.

Registreerimine
Registreerimine huviringidesse toimub avalduse alusel kodulehe kaudu ning kestab vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta jooksul.

Kui soovitud huviring on juba komplekteeritud, siis andke meile oma soovist ikkagi teada. Saame lisada Teie lapse ootenimekirja, et vabade kohtade tekkimisel Teile seda pakkuda. Kui otsustate huviringis osalemisest loobuda, teatage sellest palun e-posti aadressil huvikeskus@audentes.ee. Sel juhul saame kohta pakkuda uutele huvilistele.

Koostöö tõhustamiseks ja tagasiside andmiseks

 • saadame vanematele huviringi tegevust puudutavaid infokirju;
 • on vanematel võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet huviringi õpetajalt;
 • korraldame kord aastas rahuloluküsitluse, kaasates lapsevanemaid sel moel huvikeskuse arengusse ja õppetöö korraldamisse;
 • ilmub kaks korda õppeaastas huvikeskuse elektrooniline uudiskiri, mille vahendusel saavad lapsevanemad paremini kaasa elada huvikeskuse tegemistele;
 • saab iga laps kooliaasta lõpus huvikeskuse tunnistuse.

Tarkus. Tervis. Tasakaal
Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal.  Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Alates 5. eluaastast saavad lapsed Eesti tunnustatud treenerite käe all teha Audentese spordiklubis tutvust erinevate spordialadega.

Jalus