Otsi
 

Huvikeskusest

Audentese huvikeskus tegutseb 2009. aastast, pakkudes huviringe igas vanuses õpilastele. Huvikeskuse ringidesse on oodatud nii Audentese kui ka teiste koolide õpilased.

Huvikeskuse eesmärk on

 • luua arendav, loominguline ja laiahaardeline õpikeskkond;
 • võimaldada õpilasel tegeleda õppetööst vabal ajal meelepärase huvitegevusega;
 • õpilase õpi- ja tegevushuvi arendamine ja hoidmine;
 • luua võimalusi õpilase mitmekülgseks, loomulikuks ja järjepidevaks arenguks.

Õppetöö toimub septembrist maini vastavalt huvikeskuse tunniplaanile, kokku 32 õppenädalat. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad

 •      20. oktoober 2018 – 28. oktoober 2018
 •      22. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019
 •      23. veebruar 2019 – 3. märts 2019
 •      20. aprill 2019 – 28. aprill 2019

Õppetöö korraldamisel lähtume õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkidest ja Audentese huvikeskuse huvialade õppekavadest. Huvikeskuses töötavad toredad ja kogenud juhendajad, kes on oma ala armastavad professionaalid.

Koostöö tõhustamiseks ja tagasiside andmiseks

 • saadame infokirju;
 • on vanematel võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet huviringi õpetajalt;
 • saab iga laps kooliaasta lõpus huvikeskuse tunnistuse;
 • korraldame igal aastal rahuloluküsitlust.

Tarkus. Tervis. Tasakaal
Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal.  Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Alates 5. eluaastast saavad lapsed Eesti tunnustatud treenerite käe all teha Audentese spordiklubis tutvust erinevate spordialadega.

Jalus