Huvikeskusest

Audentese huvikeskus tegutseb 2009. aastast, pakkudes huviringe igas vanuses õpilastele. Huvikeskuse ringidesse on oodatud nii Audentese kui ka teiste koolide õpilased.

Huvikeskuse eesmärk on

 • luua arendav, loominguline ja laiahaardeline õpikeskkond;
 • võimaldada õpilasel tegeleda õppetööst vabal ajal meelepärase huvitegevusega;
 • õpilase õpi- ja tegevushuvi arendamine ja hoidmine;
 • luua võimalusi õpilase mitmekülgseks, loomulikuks ja järjepidevaks arenguks.

Õppetöö toimub septembrist maini vastavalt huvikeskuse tunniplaanile, kokku 32 õppenädalat. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad

 •      21. oktoober 2017 – 29. oktoober 2017
 •      23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018
 •      24. veebruar 2018 – 4. märts 2018
 •      21. aprill 2018 – 1. mai 2018

Õppetöö korraldamisel lähtume õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkidest ja Audentese huvikeskuse huvialade õppekavadest. Huvikeskuses töötavad toredad ja kogenud juhendajad, kes on oma ala armastavad professionaalid.

Koostöö tõhustamiseks ja tagasiside andmiseks

 • saadame infokirju;
 • on vanematel võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet huviringi õpetajalt;
 • saab iga laps kooliaasta lõpus huvikeskuse tunnistuse;
 • korraldame igal aastal rahuloluküsitlust.

Audentese huvikeskus

Tondi 84, 11316 Tallinn
Telefon 699 6501
huvikeskus@audentes.ee

Büroo on avatud
E–N 8.30–17.00, R 8.30–15.00

Huvikeskuse töötajad

Jalus