Vaatan stipendiume ja soodustusi

Stipendiumid ja soodustused

IB õppemaksu soodustused püsikliendile 2016/2017. õppeaastaks

 Tingimused 50% soodustus* 100% soodustus*
Audentese erakooli lõpetajale IB õppe eelaastal (pre-year), kui põhikooli lõputunnistuse hinnete keskmine on viiepalliskaalal vähemalt … 3,75 4,75
IB Diploma õppes, kui eelneva IB õppeaasta koondhinnete keskmine on seitsmepalliskaalal vähemalt … 5,25 6,0

*Püsikliendisoodustus kehtib vaid juhul, kui õpilane läheb IB

  • eelaasta õppesse 9. klassi lõpetamise aastal;
  • järgmisse astmesse eelmise astme lõpetamise aastal.

Peresoodustus
Kui ühest perekonnast õpib Audenteses mitu last, pakume õppemaksusoodustust 10–20%.

Ettemaksesoodustus
5% soodustus kehtib juhul, kui tasuda kogu õppeaasta õppemaks ette.

Stipendium IB Diploma õpilasele
Stipendiumikomisjon võib IB Diploma õpilasele silmapaistvate tulemuste eest õppetöös, kooli esindamisel vms eraldada lisastipendiumi.

Audentes School

Tondi 84/1, 11316 Tallinn
Phone + 372 699 6751
Skype: audentes.ib
ib@audentes.ee

Teachers
Facebook
IB official homepage

Jalus