fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Eelkooli rühm lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel

Rühm on mõeldud lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kellel on soov ja valmidus seda õppida.

Eelkoolis käimine

  • võimaldab lapsele arendavat ja lapsesõbralikku õpikeskkonda;
  • tekitab huvi eesti keele vastu;
  • pakub rõõmu koos kaaslastega õppimisest ja tegutsemisest;
  • loob põneva ja mitmekülgse koolipäeva huvitavate ja arendavate tegevustega;
  • pakub uute oskuste ja teadmiste avastamisrõõmu.

Lapse päev eelkoolis

  6-aastased, kelle emakeel ei ole eesti keel
Lapse vanus Rühmas õpivad 6-aastased lapsed, kes õppeaasta jooksul saavad 7-aastaseks
Õppetöö toimub üks või kaks korda nädalas hommiku- või õhtupoolikul
Koolipäev kestab 2 tundi
Rühmas on kuni 10 last
Einepaus lisatasu eest ei

Õppetöö toimub keelekümblusmeetodil mitmesuguste arendavate tegevuste kaudu. Koolipäevad koosnevad eesti keele, käelise tegevuse ja mängude tunnist, mis kokku moodustavad terviku ning vahelduvad mängu- ja puhkepausidega.

Nii üks kui ka kaks korda nädalas eelkoolis käivatel lastel on sama põhiprogramm, kuid kaks korda nädalas eelkoolis käivad lapsed läbivad õppekava põhjalikumalt. Lisaks on neil matemaatika ja loodusõpetuse tund.

Audentese lastekoolis õpib igal õppeaastal keskmiselt 140 kuueaastast last, mis on kordades rohkem kui kohti Audentese erakooli esimestes klassides. Seetõttu ei saa me tagada lastekoolis õppivale lapsele automaatset sissesaamist erakooli esimesse klassi. Sissesaajad selgitatakse välja koolivalmiduse hindamisel, mis toimub kõigi õpilaskandidaatide puhul samadel alustel.

Küll aga pakume Audentese erakooli esimesse klassi õppima asuvale lastekooli lõpetajale 10%-list püsikliendisoodustust.

Jalus