Otsi
 

Avastamis- ja katsetamisring

Ring on mõeldud 6-aastastele lastele ja 1. klassi õpilastele.

Avastamis- ja katsetamisringi eesmärk on otsida ja leida küsimustele vastuseid ning püstitatud probleemidele lahendusi. Avastades ja katsetades õpivad lapsed maailma tundma ning arendavad eri tegevuste kaudu käelist osavust. Ringis osalemine pakub tegutsemislusti ja avastamisrõõmu.

Sihtrühm 6-aastased lapsed ja 1. klassi õpilased
Osalejate arv 14 last
Kursuse maht 1 kord nädalas 60 minutit
Toimumise aeg reede 13.30–14.30
Toimumise koht väikese koolimaja lastekooli klass 104
Õpetaja Marina Lokk
Kuutasu* 22 €

Avastamis- ja katsetamisringis

  • osaletakse vestlusringides, kus arutletakse erinevatel teemadel ning otsitakse seejärel vastuseid ja lahendusi;
  • tehakse mitmesuguseid katseid, kus kasutatakse eri vahendeid ja materjale;
  • enne katsete tegemist kavandatakse töökäik: ettevalmistus, elluviimine, ohutus, analüüs ja järelduste tegemine;
  • meisterdatakse erinevatest materjalidest;
  • harjutatakse koostööoskust.

Ringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus last.

* Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus