Otsi
 

Loodusring

Ring on mõeldud 5–6-aastastele lastele.

Loodusringi eesmärk on äratada huvi looduse ja selle nähtuste vastu ning suunata laps küsima ja uurima. Ringis viiakse läbi vaatlusi, uurimusi, katseid ja eksperimente nii klassiruumis kui ka (kooli)õues. Tutvutakse loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtetega ning arendatakse lapse käelist osavust eri tegevuste kaudu.

Sihtrühm 5–6-aastased lapsed
Osalejate arv 14 last
Kursuse maht 1 kord nädalas 60 minutit
Toimumise aeg esmaspäev 12.45–13.45
Toimumise koht väikese koolimaja lastekooli klass 104
Õpetaja Marina Lokk
Kuutasu* 22 €

Loodusringis

  • osaletakse vestlusringides, kus arutletakse mitmesugustel loodusteemadel ning otsitakse seejärel vastuseid ja lahendusi;
  • korraldatakse nii klassiruumis kui ka (kooli)õues vaatlusi, uurimusi, katseid ja eksperimente;
  • meisterdatakse erinevatest materjalidest;
  • harjutatakse koostööoskust.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus last.

*Huviringi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus