Otsi
 

Meisterdamis- ja muinasjuturing

Ring on mõeldud 5–6-aastastele lastele.

Muinasjuttude kaudu arendatakse laste loovust ning kuulamis-, väljendus- ja koostööoskust. Igas tunnis meisterdavad osalejad vahva päevateemalise töö, mis seob kuuldu ning kogetu üheks tervikuks.

Sihtrühm 5–6-aastased lapsed
Osalejate arv 10 last
Kursuse maht 1 kord nädalas 60 minutit
Toimumise aeg
Toimumise koht väikese koolimaja lastekooli klass 104
Õpetaja Marina Lokk
Kuutasu* 22 €

Meisterdamis- ja muinasjuturingis

  • kuulatakse erinevaid muinasjutte ja lugusid;
  • arendatakse lapse loovust ja väljendusoskust;
  • mängitakse erinevaid arendavaid mänge;
  • harjutatakse koostööoskust;
  • tehakse tutvust erinevate kunstitehnikatega (voolimine, maalimine, meisterdamine, trükitehnikad);
  • arendatakse ja tugevdatakse lapse käelist arengut;
  • meisterdatakse põnevaid töid vastavalt päevateemale.

Huviringi avame juhul, kui sinna on registreerunud vähemalt kuus last.

*Meisterdamis- ja muinasjuturingi kuutasu arvestame kalendrikuusse jäävate õppenädalate põhjal. Kuutasuks märgitud summa on tasu nelja õppenädala eest. Kui kalendrikuusse jääb näiteks kolm või viis õppenädalat, siis arvestame tasu vastavalt kas vähem või rohkem.

Tasumine toimub arve alusel iga kuu viiendaks päevaks. Üksikute puudutud tundide osas tagasiarvestust ei tehta.

Jalus