fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Mudilaskoolist

Mudilaskooli ootame 2–3-aastaseid lapsi, kes alguses saavad toimetada koos vanemate või vanavanematega ning 3-aastaselt juba iseseisvalt rühmas tegutsedes. Selles vanuses lapsed omandavad uusi teadmisi ja oskusi peamiselt vaatlemise, kuulamise ja kompimise teel, õppides ümbritsevat elu tundma just mängu ja matkimise kaudu. Meie mudilaskool on suurepärane võimalus pakkuda lapsele vahvat ja mängulist õpikeskkonda arendavate avastuste maailmas.

2-aastasele lapsele on mudilaskoolis osalemine

  • tore ühine aeg vanemaga;
  • rõõm tegutsemisest ja ühistegevustes osalemine;
  • uute oskuste ja teadmiste omandamine põnevate tegevuste kaudu;
  • turvaline ja arendav õpikeskkond;
  • võimalus uue keskkonnaga kohanemiseks.

3-aastasele lapsele on mudilaskoolis osalemine

  • toimetulek ja kohanemine koolieluga juba ilma vanemata;
  • rõõm tegutsemisest ja ühistegevustes osalemine;
  • uute oskuste ja teadmiste omandamine põnevate tegevuste kaudu;
  • turvaline ja arendav õpikeskkond.

Lapse päev mudilaskoolis

2-aastaste rühm 3-aastaste rühm
Lapse vanus Rühmas õpivad 2-aastased lapsed, kes õppeaasta jooksul saavad 3-aastaseks Rühmas õpivad 3-aastased lapsed, kes õppeaasta jooksul saavad 4-aastaseks
Õppetöö toimub üks kord nädalas hommikupoolikul üks kord nädalas hommikupoolikul
Koolipäev kestab 1 tund ja 15 minutit 2 tundi
Rühmas on kuni 10 last kuni 12 last
Vanem osaleb õppetöös koos lapsega jah ei
Einepaus lisatasu eest ei jah

Koolipäev koosneb käelise tegevuse, muusika ja liikumise ning mängude tunnist, mis kokku moodustavad terviku ning vahelduvad mängu- ja puhkepausidega. 3-aastastel lastel on lisaks ka koduloo tund, kus leiavad käsitlemist teemad, millega laps vahetult kokku puutub ja kus arendatakse lapse sõnavara ja väljendusoskust.

Jalus