fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine 2022/2023. õppeaastal

Uuendatud 15.09.2022

1. Kätehügieen ja kaitsevahendid
1.1. Koolimajas on automaatsed kätepuhastusjaamad ja sildid „Pese või desinfitseeri hoolikalt käsi“. Koolimaja kõigis klassides on võimalik kasutada pumbaga pudelis olevat desinfitseerimisvahendit.
1.2. Sööklas ja tualettruumides on seebidosaatorid ning sildid „Pese hoolikalt käsi“. Käte pesemine seebiga enne söömist ja pärast tualettruumi kasutamist on kohustuslik.

2. Majja sisenemine
2.1. Lapsevanemal soovitame koolimajja mitte tulla, kui see ei ole tingimata vajalik. Koolimajas võib viibida lapsevanem, kes näiteks osaleb koos lapsega õppetöös, aitab väikest last garderoobis või arutab õpetajaga kiireloomulist küsimust. Koolimajja sisenedes palume desinfitseerida käed.
2.2. Lapsevanem liigub koolimaja koridorides ja klassiruumides üksnes äärmise vajaduse korral.
2.3. Kohtumised ja perevestlused õpetajaga toimuvad eelneval kokkuleppel.
2.4. Lastevanemate koosolekud ja koolitused toimuvad kas veebis või osalejate arvule sobiva suurusega ruumis.

3. Õppetöö
3.1. Õppetöö toimub võimalikult tavapärasel viisil.
3.2. Tunniplaani oleme vastavalt võimalusele kavandanud selliselt, et hajutada õpilaste hulka koolimajas ja sööklas.
3.3. Õppetegevused oleme korraldanud kindlates rühmades, mis omavahel kokku ei puutu.
3.4. Vahetundide ajal toimub ruumide tuulutamine.

4. Haigestumine
4.1. Palaviku, köha, nohu või muu haigustunnuse korral on koolis õppetöös osalemine keelatud.
4.2. Õpetajal on õigus haigustunnustega laps koju saata.
4.3. Kui haigustunnused ilmnevad lapsel koolimajas viibides, oodatakse õpetaja järelevalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi.
4.4. Lapse või muu pereliikme viirusnakkusesse haigestumisest teavitab lapsevanem rühmaõpetajat viivitamatult.

5. Karantiinikord
5.1. Kui laps käib lisaks lastekoolile ka lasteaias või osaleb mõnes huviringis ning seal toimub lähikontakt COVID-19 positiivsega, siis tohib laps lastekooli õppetegevustest osa võtta vaid siis, kui tal puuduvad haigussümptomid.
52. Karantiinis olevad õpilased ei saa osaleda õppetöös. Karantiini perioodi õpematerjalid edastatakse vanematele, et soovi korral koos lapsega kodus järgi õppida.
5.3. COVID-19 haigestunu jääb karantiini olenemata vanusest.
5.4. Kui rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe.

Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised

Jalus