fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Lastekoolist

Audentese lastekool tegutseb 1995. aastast, pakkudes mitmekülgset arenemis- ja õppimisvõimalust beebieast koolieani. Selle väärika aja jooksul on meie juures tarkust ja koolirõõmu ammutanud tuhanded uudishimulikud poisid ja tüdrukud.

Audentese lastekoolis on mitmekülgne ja lapsesõbralik õpikeskkond lapse igakülgseks ja tasakaalustatud arenguks. Rakendame õpetamisel mitmesuguseid mängulisi ja arendavaid tegevusi.

Vastavalt eale saavad lapsed mängu kaudu omandada uusi kogemusi

Õppetöö korraldamisel lähtume õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkidest, huviharidusstandardist ning Audentese lastekooli õppekavast. Õppekavaga on võimalik tutvuda lastekooli büroos. Lastekoolis töötavad sõbralikud, kogenud ja oma tööd armastavad õpetajad.

Lastekooli eesmärk on

  • tagada lapse loomulik, mitmekülgne ja järjepidev areng;
  • suunata laps mängu kaudu uute teadmiste ja oskusteni, sest mäng on lapse kõige loomulikum ja eakohasem õppimise viis;
  • toetada lapse tervikliku ja positiivse minapildi kujunemist;
  • tagada turvaline, arendav ja mitmekesine õpikeskkond;
  • arendada lapse mängu-, õpi-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi;
  • toetada tema koolivalmiduse kujunemist;
  • toetada lapse arengut koostöös koduga, mis on lapse arengu põhikeskkonnaks.

Koolimaja
Audentese lastekool asub omaaegse Tondi mõisa territooriumil, kus mõisaaegadest on säilinud iidsed pargipuud ja kaks väikest tiiki. Lastekooli õppetöö toimub Audentese erakooli väikeses koolimajas, kus toimuvad ka 1.–6. klassi õpilaste tunnid ning tegutseb Audentese huvikeskus.

Tarkus. Tervis. Tasakaal
Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal. Audentese huvikeskuses on võimalik lapsel tegeleda meelepäraste huvialadega. Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Alates 5. eluaastast saavad lapsed Eesti tunnustatud treenerite käe all teha Audentese spordiklubis tutvust erinevate spordialadega.

Jalus