fbpx
Otsi
 

Vaimsete võimete test

Vaimsete võimete test

Koostöös Tallinna Ülikooliga oleme välja töötanud 5–6-aastaste laste vaimse arengu dünaamikat mõõtvad testid ja vaimseid võimeid arendavad mängud. Testid on koostanud vene psühholoogid Bartašnikovid ja need on kohandanud Eesti 5–6-aastaste laste jaoks sobivaks psühholoog-nõustaja ning pedagoogikamagister Lia Gramakovski.

Testid
Testikomplekt koosneb seitsmest testist, mis aitavad hinnata lapse vaimse arengu dünaamikat. Igal vanemal on võimalus lasta hinnata oma lapse vaimsete protsesside – mõtteline tegevus, tähelepanu ja selle püsivus, kuulmis- ja nägemismälu ning loogiline mõtlemine – arengu taset. Testid aitavad iga lapse kohta välja tuua selle, milliste vaimsete protsesside komponentide arendamisele oleks vaja enam tähelepanu pöörata. Näiteks mõnel tublil lapsel, kellel on väga hea nägemismälu, võib samas olla raskusi tähelepanu ümberlülitamisega, see tähendab, et olles keskendunud mingile tegevusele, on tal väga raske ilma vahepealse pausita uue asjaga tegelema hakata. Sellistel lastel võivad ilmneda raskused üleminekul mänguliselt tegevuselt õppetööle.

Testitulemuste alusel on võimalik lapse edasist arengut mõjutada ja suunata sobivate mängude ja tegevuste kaudu.

Testimise hind Audentese lastekooli lapsele on 32 eurot, väljastpoolt kooli testijale 35 eurot.

Hind sisaldab

  • testimist;
  • testitulemuste analüüsi ja individuaalset vestlust vanemaga;
  • soovitusi mängudeks, mis arvestavad konkreetse lapse testitulemusi.

Jalus