Otsi
 

Vaimsete võimete test

Vaimsete võimete test

Koostöös Tallinna Ülikooliga oleme välja töötanud 5–6-aastaste laste vaimse arengu dünaamikat mõõtvad testid ja vaimseid võimeid arendavad mängud. Testid on koostanud vene psühholoogid Bartašnikovid ja need on kohandanud Eesti 5–6-aastaste laste jaoks sobivaks psühholoog-nõustaja ning pedagoogikamagister Lia Gramakovski.

Testid
Testikomplekt koosneb seitsmest testist, mis aitavad hinnata lapse vaimse arengu dünaamikat. Igal vanemal on võimalus lasta hinnata oma lapse vaimsete protsesside – mõtteline tegevus, tähelepanu ja selle püsivus, kuulmis- ja nägemismälu ning loogiline mõtlemine – arengu taset. Testid aitavad iga lapse kohta välja tuua selle, milliste vaimsete protsesside komponentide arendamisele oleks vaja enam tähelepanu pöörata. Näiteks mõnel tublil lapsel, kellel on väga hea nägemismälu, võib samas olla raskusi tähelepanu ümberlülitamisega, see tähendab, et olles keskendunud mingile tegevusele, on tal väga raske ilma vahepealse pausita uue asjaga tegelema hakata. Sellistel lastel võivad ilmneda raskused üleminekul mänguliselt tegevuselt õppetööle.

Mängud
Testitulemuste alusel on võimalik lapse edasist arengut mõjutada ja suunata sobivate mängude kaudu. Mängude raamat sisaldab olulisi psüühilisi protsesse – tähelepanu, mälu ja mõtlemist – arendavaid mänge ja on abiks lapsevanemale. Osa mänge on individuaalseks, osa aga rühmas mängimiseks. Mängude raamatut on võimalik osta väikese koolimaja büroost. Raamat maksab 2,60 eurot.

Pärast aastast mänguvormis õppimist antakse vanema soovil lapse vaimsele võimekusele uus hinnang, mis näitab, kuivõrd laps on edasi arenenud ning milliste võimete ja oskuste arendamisele tuleks edaspidi spetsiaalselt tähelepanu pöörata.
Testimise hind Audentese lastekooli lapsele on 22,37 eurot, väljastpoolt kooli testijale 25,56 eurot.

Hind sisaldab

  • testimist;
  • testitulemuste analüüsi ja individuaalset vestlust vanemaga;
  • soovitusi mängudeks, mis arvestavad konkreetse lapse testitulemusi.

Jalus