fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Väikekooli rühm lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel

Rühm on mõeldud lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, kuid kellel on soov ja valmidus seda õppida.

Väikekoolis osalemine

  • võimaldab lapsele arendavat ja lapsesõbralikku õpikeskkonda;
  • tekitab huvi eesti keele vastu;
  • pakub rõõmu koos kaaslastega õppimisest ja tegutsemisest;
  • loob põneva ja mitmekülgse koolipäeva huvitavate ja arendavate tegevustega;
  • pakub uute oskuste ja teadmiste avastamise rõõmu.

Lapse päev väikekoolis

4-aastased, kelle emakeel ei ole eesti keel 5-aastased, kelle emakeel ei ole eesti keel
Lapse vanus Rühmas õpivad 4-aastased lapsed, kes õppeaasta jooksul saavad 5-aastaseks Rühmas õpivad 5-aastased lapsed, kes õppeaasta jooksul saavad 6-aastaseks
Õppetöö toimub üks kord nädalas hommikupoolikul üks kord nädalas õhtupoolikul
Koolipäev kestab 2 tundi 2 tundi
Rühmas on kuni 10 last kuni 10 last
Einepaus lisatasu eest ei ei

Õppetöö toimub keelekümblusmeetodil mitmesuguste arendavate tegevuste kaudu. Koolipäev koosneb eesti keele, käelise tegevuse ja mängude tunnist, mis kokku moodustavad terviku ning vahelduvad mängu- ja puhkepausidega.

Jalus