fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

Audentese lastekoolis on mitmekülgne ja lapsesõbralik õpikeskkond lapse igakülgseks ja tasakaalustatud arenguks. Lähtume õpetamisel mängulistest ja erinevatest arendavatest  tegevustest.

Koolimaja
Audentese lastekool asub omaaegse Tondi mõisa territooriumil, kus mõisaaegadest on säilinud iidsed pargipuud ja kaks väikest tiiki. Lastekooli õppetöö toimub Audentese erakooli väikeses koolimajas, kus toimuvad ka 1.–6. klassi õpilaste tunnid ning tegutseb Audentese huvikeskus.

Õppetöö
Audentese lastekoolis saavad lapsed vastavalt eale mängu kaudu omandada uusi teadmisi ja oskusi

Õppetööks on sisustatud lapsesõbralikud ja eakohased klassiruumid. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile lapsevanema valitud päeval esmaspäevast laupäevani hommiku- või õhtupoolsetel aegadel.

Kooliaasta lõpus saab iga laps tunnistuse, et on läbinud lastekooli vastava vanuserühma õppekava.

Registreerimine
Rühmade komplekteerimisel lähtume registreerimise järjekorrast, laste vanusest ja lastevanemate eelistustest ning soovidest.

Registreerimine lastekooli kestab vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta jooksul. Lastekool jätab endale õiguse vajadusel rühmi ümber paigutada ja kokku tõsta.

Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal. Audentese huvikeskus pakub lastekooli lastele võimalust osaleda meelepärastes huviringides ja koolivaheaegadel linnalaagris. Audentese spordiklubis saavad lapsed Eesti tunnustatud treenerite käe all teha tutvust erinevate spordialadega.

Jalus