Otsi
 

Parkimine

Parkimine

Tondi tänava poolsetes Audentese parklates (vt lisatud joonist) kehtib parkimiskord, mille kohaselt on lubatud parkida parkimiskellaga kolm tundi tasuta. Parkimiskella puudumise korral saab parkimisaega fikseerida spordikeskuse fuajee parkimisautomaadis. Parklat haldab EuroPark.

Palume kindlasti järgida üldisi parkimisreegleid ja viitasid. Parkimine on lubatud vaid selleks ette nähtud kohtadel. Juhile, kes pargib sõiduki reeglite vastaselt, kellata või ajalimiiti ületades, väljastab EuroPark trahvi. Liiklejaid segavad sõidukid teisaldatakse.

Audentese kompleksi ala parkimiskohtadel (joonisel rohelise värviga) on võimalik parkida tasuta. Parkimiskohad asuvad väikese koolimaja küljel, söökla ja õpilaskodu taga ning staadioni kõrval. Samuti on võimalik tasuta parkida Tondi tänava äärsel alal (joonisel rohelise värviga).

Audentesesse tulles tasuks varuda kümme minutit lisaaega, et leida sõidukile parkimiskorraldusele vastav koht.

Jalus