Otsi
 

Õppetöö korraldus

Õppetöö toimub vastavalt riikliku õppekava alusel kinnitatud Audentese spordigümnaasiumi õppekavale Tallinnas või Otepääl. Õppetöö toimub kursuste süsteemis kolm aastat, õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Ained on üldjuhul jaotatud 35-tunnisteks kursusteks.

Vaheajad langevad ühte Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt üldhariduskoolidele kehtestatud vaheaegadega, v.a Otepää õpilaste sügisvaheaeg, mis kattub lumelaagri toimumise ajaga.

Hindamise kord
Õpilaste hindamise kord sätestab õpitulemuste ja käitumise hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise.
Parimatel õppursportlastel võimaldatakse EOK eriloaga läbida 12. klass 2 aastaga individuaalõppekava alusel.

Koolipäev algab üldjuhul Tallinnas kell 8.30 ja Otepääl 8.00 ning üks tund kestab 45 minutit.
Tallinnas toimub õppetöö kahes treeningvahetuses. Otepääl toimub õppetöö kolmel päeval nädalas kahes osas: 3–4 tundi alates kella 8.00-st ja järgmised 3–4 tundi alates kella 14.00-st. Kahel päeval nädalas on kõik tunnid järjest alates kella 8.00-st.

Jalus