fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppetöö korraldus

Õppetöö toimub vastavalt riikliku õppekava alusel kinnitatud Audentese spordigümnaasiumi õppekavale Tallinnas või Otepääl. Õppetöö toimub kursuste süsteemis kolm aastat, õppeaasta pikkus on 35 nädalat. Ained on üldjuhul jaotatud 35-tunnisteks kursusteks.

Vaheajad langevad ühte Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt üldhariduskoolidele kehtestatud vaheaegadega, v.a Otepää õpilaste sügisvaheaeg, mis kattub lumelaagri toimumise ajaga.

Koolipäev algab üldjuhul Tallinnas kell 8.30 ja Otepääl 8.00 ning üks tund kestab 45 minutit.
Tallinnas toimub õppetöö kahes treeningvahetuses. Otepääl toimub õppetöö kolmel päeval nädalas kahes osas: 3–4 tundi alates kella 8.00-st ja järgmised 3–4 tundi alates kella 14.00-st. Kahel päeval nädalas on kõik tunnid järjest alates kella 8.00-st.

Hindamise kord
Õpilaste hindamise kord sätestab õpitulemuste ja käitumise hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise.
Parimatel õppursportlastel võimaldatakse EOK eriloaga läbida 12. klass 2 aastaga individuaalõppekava alusel.

Hindamisest distantsõppe perioodil
Õpetajad selgitavad ainetunnis, milliseid ülesandeid on kursuse õpitulemuste saavutamiseks vaja täita ja kuidas tehtule tagasisidet antakse. Eriolukorra ajal (õppeaasta lõpuni) võib kasutada hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, kokkuvõtvalt võib kasutada ka mittediferentseeritud hindamist (arvestatud ja mittearvestatud). Üldjuhul hinnatakse siiski numbriliselt. Õpetajad teevad kõik endast oleneva, et õpe toimuks ka distantsõppe ajal kõrgel tasemel. Õpitulemuste saavutamisel on lisaks õpetaja tööle oluline ka iga õpilase vastutus oma õppimise eest. Alati saab küsimusi esitada ja tagasisidet küsida ka veebitunnis. Kui hindamisel on jäänud midagi arusaamatuks, tuleb esimesena pöörduda aineõpetaja poole.

Jalus