fbpx
Otsi
 

Õppetööst vabastamise avaldus

Juhul kui õpilasel on vaja pikemat aega (5 või rohkem koolipäeva) õppetööst eemal viibida, tuleb tal hiljemalt nädal enne esimest puudumispäeva

  • täita õppetööst vabastamise avaldus;
  • küsida puudumise kohta nõusolek kõigilt aineõpetajatelt;
  • teavitada puudumisest õpilaskodu juhatajalt (kui õpilane elab õpilaskodus);
  • kirjutada tabelisse oma ülesanded puudumise ajal;
  • esitada avaldus klassijuhatajale ja treenerile.

Klassijuhataja lisab dokumendile oma kinnituse ja edastab selle avalduse kooli direktorile.

Avalduse blanketi saab õpilane ka kooli büroost.

Jalus