fbpx
Otsi
 

Õppetööst vabastamise avaldus

Juhul kui õpilasel on vaja pikemat aega (vähemalt üks nädal) õppetööst eemal viibida, tuleb tal hiljemalt nädal enne esimest puudumispäeva

  • täita õppetööst vabastamise avaldus;
  • küsida avaldusele puudumise kohta nõusolek kõigilt aineõpetajatelt;
  • võtta avaldusele kinnitus  treenerilt ja õpilaskodu juhatajalt (kui õpilane elab õpilaskodus);
  • esitada avaldus klassijuhatajale.

Klassijuhataja lisab dokumendile oma kinnituse ja edastab selle avalduse kooli direktorile.

Avalduse blanketi saab õpilane ka kooli büroost.

Jalus