fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppetööst vabastamise avaldus

Juhul kui õpilasel on vaja pikemat aega (5 või rohkem koolipäeva) õppetööst eemal viibida, tuleb tal hiljemalt nädal enne esimest puudumispäeva

  • täita õppetööst vabastamise avaldus;
  • küsida puudumise kohta nõusolek kõigilt aineõpetajatelt ja kirjutada tabelisse oma ülesanded puudumise ajal;
  • teavitada puudumisest õpilaskodu juhatajat;
  • esitada avaldus klassijuhatajale ja treenerile.

Klassijuhataja lisab dokumendile oma kinnituse ja edastab selle avalduse kooli direktorile.

Avalduse blanketi saab õpilane ka kooli büroost.

Jalus