Otsi
 

PrintErasmus+ Sport projekt: „Laste ja noorte kaasamine spordikoolide tegevustesse“

Jaanuarist 2018 – detsember 2019 osaleb Audentese spordigümnaasium koos Läti spordikoolide liidu (LSIIDP – Board of Directors of Latvian Sports Educational Institutions), Limbaži spordiklubi (Läti) ja Leedu kanuuföderatsiooniga Erasmus+ Sport projektis, mille eesmärk on kaasata enim lapsi ja noori spordikoolide poolt pakutud tegevustesse, võimaldades ühtaegu nii asjalikumat vaba aja veetmise võimalust kui ka edendades laste tervist. Sihtrühmaks on eelkõige madala sissetulekuga ja/või vähemusrahvustest perede lapsed, kes elavad maapiirkondades. Lisaks on projekti kaasatud ka lapsevanemad, kellele korraldatakse projekti raames mitu hariduslikku seminari.

Kahe aasta jooksul on kavas läbi viia igas partnerriigis kolm seminari ja Lätis mitmeid spordilaagreid. Projekti haripunktiks on 2019. aasta sügisel toimuv rahvusvaheline noortespordikonverents, kuhu on oodatud esinema tuntud sporditegelased ja teadlased nii Eestist, Lätist kui ka Leedust.

Audentese spordigümnaasiumi põhiroll on viia läbi kolm seminari, kaasates nii treenereid, spordiklubi liikmeid, lapsevanemaid kui ka õppursportlasi. Olulise panusena projekti valmib käsiraamat teemal „Kuidas paremini lõimida õpilaste haridusteed ja sporti läbi tihedama treener-õpilane-lapsevanem suhtlusvõrgustiku“.

Projekti tegevused, millesse on kaasatud ka Audentese spordigümnaasium:

Aeg Tegevus Koht
25.–26. jaanuar 2018 Koordinaatorite 1. kohtumine Läti
8.–9. mai 2018 Koordinaatorite 2. kohtumine Eesti
Juuni 2018 Esimene seminar: „Füüsiline aktiivsus ja ajutegevus“ Igas partnerriigis eraldi
Detsember 2018 Teine seminar: „Tervislikud eluviisid“ Igas partnerriigis eraldi
Jaanuar 2019 Koordinaatorite 3. kohtumine Leedu
Juuni 2019 Kolmas seminar: „Efektiivne suhtlus: laps–lapsevanem–treener“ Igas partnerriigis eraldi
August 2019 Koordinaatorite 4. kohtumine Leedu
Oktoober 2019 Rahvusvaheline konverents: „Laste ja noorte tervis: arengud ja probleemid Balti riikides“ Läti
Detsember 2019 Koordinaatorite 5. kohtumine Läti

Erasmus+ Sport projekti rahastab Euroopa Komisjon.

 

 

Kontaktid

Heli Illipe-Sootak
heli.illipe-sootak@audentes.ee
bioloogiaõpetaja
Erasmus+ Sport projekti koordinaator

Jalus