fbpx
Otsi
 

Treenerikoolitus

Audentese spordigümnaasium pakub koostöös Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudiga treenerikoolitust õppursportlastele 2–3 aasta jooksul. Treenerikoolituse sporditeooria õppekava aluseks on EOK kinnitatud treenerite tasemekoolituse raamõppekava.

Treeneri tasemekoolitus koosneb „Abitreener, tase 3” koolitusest, mis kestab kokku 60 tundi: koolitusel läbitakse üldainete ja spordierialaainete plokk ning spordiala praktiline osa.

Treeneri tasemekoolituse üldained on viidud gümnaasiumi õppeplaani. Üldainete tunnid toimuvad 10. ja/või 11. klassile tsükliloengutena Tallinna Ülikoolis ning nende kogumaht on 30 tundi.

Valitud spordialaga seonduv koolitus viiakse läbi treeninggrupiti. Spordiala teoreetilisi tunde annavad õppursportlastele nende treenerid. „Abitreener, tase 3” tasemeõppe mahus (30 tundi) antakse õpilasele vajalikud elementaarsed didaktilised teadmised ja oskused noorsportlaste ning harrastussportlaste ohutu tehnilise ettevalmistuse ja treeningu läbiviimiseks konkreetsel spordialal.

Lisaks omandatakse treeneri juhendamisel spordiala praktiline osa vastavalt spordikooli õppekavale (18 tundi nädalas). Praktilise treeningtöö käigus omandatakse asjakohase spordieriala teadmised ja oskused.

Gümnaasiumi lõpus saab treeneri tasemekoolituse läbinud õpilane teha enda spordialaliidus eksami, et omandada abitreeneri kutse (EKR-i tase 3).

Jalus