fbpx
Otsi
 

Koolipsühholoog

Audentese spordigümnaasium hoolib oma õpilastest ja teeb omalt poolt kõik, et õpilane tunneks ennast koolis hästi. Me tahame toetada noorte kujunemist mõtlevateks ja teotahtelisteks inimesteks, kes väärtustavad muu hulgas kõrgelt ka iseenda tundmist ja arendamist.

Koolipsühholoogi töövaldkonda kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kaardistamine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega ning loengute läbiviimine õpilastele.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste omandamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
  • kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid, selgitades neile noore õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, normaalse isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Psühholoogi juurde võivad pöörduda õpilased, lapsevanemad, õpetajad ja treenerid. Vestluse aja palume eelnevalt psühholoogiga kokku leppida.

Kontaktid

Helena Talihärm
koolipsühholoog
Telefon 699 6734
helena.taliharm@audentes.ee
ruum 422

Vastuvõtuajad
•    E–N 8.30–17.00
•    R 8.30–15.00

 

Jalus