fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog toetab õppursportlase sotsiaalsete oskuste kujunemist ning aitab koolielu ja õpingutega kohaneda. Ta on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, infojagaja ja tähelepanu juhtija.

Sotsiaalpedagoog on olemas nii õppursportlase, õpetaja, treeneri kui ka lapsevanema jaoks.

Õppursportlasena võta sotsiaalpedagoogiga ühendust, kui Sul on

  • raskusi õppimises ja/või mõne õppeainega;
  • küsimusi õppimise kohta;
  • vaja tuge koolieluga kohanemisel;
  • keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
  • tarvis nõu muudes küsimustes või vajad inimest, kes on valmis Sind lihtsalt ära kuulama.

Õpetajal, treeneril või lapsevanemal on õige aeg pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui

  • noore käitumine on muutunud;
  • on tehtud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad (nii õpetaja, treener kui ka vanem on noorega rääkinud, aga see pole muutust toonud);
  • tahad lihtsalt vastust mõnele küsimusele, mis on seotud noore, tema suhete või õppimisega.

Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös kutse-eetikast: ta tagab usaldusväärse suhte, hoiab asjaosalise isikliku info konfidentsiaalsena ning aktsepteerib inimese privaatsust ja individuaalsust.

Kontaktid

Kaie Saar
HEV-koordinaator-sotsiaalpedagoog
Telefon 699 6735
kaie.saar@audentes.ee

Jalus