fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Spordipsühholoog

Spordipsühholoogi ehk vaimsete oskuste treeneri peaülesanne on toetada õppursportlase terviklikku arengut, mis tagab parima soorituse ja maksimaalse heaolu. Selleks analüüsib spordipsühholoog õpilase arengut mõjutavaid tegureid ja jälgib tema käitumist. Samuti arendab ta süsteemselt õppursportlase vaimseid oskusi (nii grupis kui ka individuaalselt, nii eraldi kohtumistel kui ka treeningutel).

Spordipsühholoog nõustab ja juhendab õppursportlasi, soodustades nende individuaalset pikaajalist vaimset arengut nii spordis kui ka väljaspool sporti.

Selleks et optimeerida sportlaste arengukeskkonda, teeb spordipsühholoog koostööd ka treenerite, õpetajate, lapsevanemate ja tugipersonaliga, selgitades neile spordipsühholoogia teemasid ning tutvustades praktilisi tehnikaid, mis arendavad nii õppursportlase kui ka tema abiliste vaimseid oskusi.

Spordipsühholoog aitab kõigil asjaosalistel õppida näiteks seda, kuidas

 • arendada eneseteadlikkust ja -analüüsi;
 • tulla toime ebamugava olukorra, mõtte või tundega;
 • tugevdada tähelepanu (teadlikkus, suunamine ja hoidmine);
 • lihvida pühendumisoskusi (näiteks eesmärkide seadmine ja väärtuspõhine tegutsemine nii spordis kui ka muudes valdkondades);
 • lahendada isikliku elu ja õppetööga seotud probleeme;
 • teha koostööd;
 • juhtida sooritust;
 • tegeleda enesejuhtimisega;
 • soodustada igapäevast heaolu;
 • leida tasakaal spordi ja muude valdkondade vahel;
 • taastuda ja puhata;
 • avatult suhelda;
 • kujundada optimaalne treeningukliima.

Inimestega töötades lähtub spordipsühholoog kutse-eetikast: ta tagab usaldusväärse suhte, hoiab asjaosalise isikliku info konfidentsiaalsena ning aktsepteerib inimese privaatsust ja individuaalsust.

Spordipsühholoogi poole võib pöörduda nii õppursportlane, lapsevanem, õpetaja, treener kui ka tugipersonali liige. Vestluse aeg leppige palun enne kokku.

Kontaktid

Kristel Kiens
spordipsühholoog
Telefon 5560 9211
[email protected]

Jalus