fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Aasta õpetajad

Töötajate tunnustamine ja märkamine on osa meie organisatsioonikultuurist. Kooli traditsioonide hulka kuuluvad aasta õpetaja ja aasta klassijuhataja valimised. Parimaid välja selgitades lähtume lastevanemate, kolleegide ja juhtkonna tagasisidest.

Aasta õpetaja

 • on pühendunud ja lojaalne;
 • valdab suurepäraselt oma ainet;
 • on teistele eeskujuks oma õpetamisviiside ja -metoodikaga;
 • on uuendusmeelne ja kohaneb muutustega;
 • on alati lahendustele ja koostööle orienteeritud;
 • aitab õpilastel saavutada häid õpitulemusi;
 • juhendab teisi õpetajaid ja on neile toetav kolleeg;
 • peab kinni kokkulepetest;
 • osaleb kooli arendustegevuses;
 • osaleb Audentese kuvandi kujundamisel;
 • käitub Audentese põhiväärtuste ja hea tava kohaselt.

 

Jalus