fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Kahene karjäär ja terviklik vaimne areng

Audentese spordigümnaasiumis toetame õppursportlase terviklikku pikaajalist arengut ja heaolu nii spordis kui ka väljaspool sporti. Kahest karjääri ja vaimset arengut puudutavaid oskusi ja teadmisi aitavad õppursportlasel omandada ning kinnistada nii Audentese spetsialistid kui ka koolivälised eksperdid.

Milliste vaimsete ja kahese karjääri juhtimise oskustega me tegeleme?

Enesejuhtimise oskused Heaolu toetavad oskused
 • Eneseteadlikkus ja -analüüs
 • Enesedistsipliin
 • Oskus pingutada
 • Pingetaluvus
 • Kõrvaliste segajatega toimetulek
 • Sooritust ja arengut puudutav kannatlikkus
 • Väärtuste järgi tegutsemine
 • Enesesõbralikkus vs liigne kriitilisus
 • Eneseväärtustamine
 • Vaimse ja füüsilise tervise toetamine
 • Puhkamine (sh uni)
Kahese karjääri juhtimise oskused Sotsiaalsed oskused
 • Aja planeerimine
 • Prioriseerimine
 • Üldise stressi ja koormusega toimetulek
 • Karjääri planeerimine
 • Avatud koostöö (sh tagasisidestamine)
 • Suhete loomine ja arendamine
 • Kohanemine
 • Vajadustest teavitamine ja enda eest seismine
Sooritusoskused Emotsionaalsed oskused
 • Keskendumine ja tähelepanu juhtimine
 • Enesekindel tegutsemine
 • Pühendumine
 • Oskus kaotada
 • Arengu- ja tegevuseesmärkide seadmine
 • Süsteemne enese- ja sooritusanalüüs
 • Emotsioonide teadvustamine
 • Emotsioonide mõistmine
 • Emotsioonidele avatud olemine, nende aktsepteerimine
 • Emotsioonidele vastamine vs reageerimine

Kuidas me vaimsete ja kahese karjääri juhtimise oskuste arengut toetame?

Koostöö klassijuhatajatundides Koostöö õppenõustaja ja HEV-koordinaatoriga
 • Kahest karjääri toetavate teadmiste ja oskuste arendamine (sh arutelud, praktilised harjutused, kogemuste ja arengu analüüs)
 • Ekspertidega toimuvad kohtumised, mis puudutavad kahese karjääri ja vaimsete oskuste arendamist
 • Individuaalsed kohtumised
 • Individuaalsed ümarlauad
 • Grupi ümarlauad
Koostöö koolipsühholoogiga Koostöö spordipsühholoogiga
 • Soovi korral individuaalsed kohtumised
 • Koostöö klassijuhatajaga (sh teemad, mis puudutavad kahese karjääriga toimetulekut ja vaimsete oskuste arendamist)
 • Koostöö treeningugrupi ja klassiga teemadel, mis puudutavad kahese karjääri juhtimist ning vaimseid oskusi (vähemalt kaks korda õppehooaja jooksul)
 • Soovi korral individuaalsed kohtumised (sh koostöös treeneriga)
 • Regulaarne hetkeseisundi ja heaolu monitooring (üks kord õppehooaja jooksul)
Kahese karjääri seminarid Koostöö treeningugrupis
 • Vähemalt kaks korda õppehooaja jooksul
 • Kohtumised tippsportlaste ja spordivaldkonna ekspertidega
 • Kohtumised Audentese spordigümnaasiumi edukate vilistlastega
 • Arengukaardi täitmine ja süsteemne analüüs (kaks korda õppehooaja jooksul)
 • Treeningupäeviku täitmine ja süsteemne analüüs
 • Vaimsete ja kahese karjääri juhtimise oskuste kinnistamine igapäevases sporditegevuses

 

Jalus