fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine 2021/2022. õppeaastal

Uuendatud 04.02.2022

1. Kätehügieen ja kaitsevahendid
1.1. Koolimajade, õpilaskodu ning spordikeskuse kohviku ja fuajee seintel on automaatsed kätepuhastusjaamad ja sildid „Pese või desinfitseeri hoolikalt käsi“. Mõlema koolimaja kõigis klassides on võimalik kasutada pumbaga pudelis olevat desinfitseerimisvahendit.
1.2. Sööklas ja tualettruumides on seebidosaatorid ning sildid „Pese hoolikalt käsi“. Käte pesemine seebiga enne söömist ja pärast tualettruumi kasutamist on kohustuslik.
1.3. Enne ja pärast ühise õppevahendi (näiteks iPadi või arvuti) kasutamist tuleb käed desinfitseerida või seebiga pesta.
1.4. Kooli üldkasutatavatel aladel koos viibimisel eeldatakse maski kandmist nii töötajate kui ka õpilaste puhul..

2. Majja sisenemine
2.1. Lapsevanemal soovitame koolimajja mitte tulla, kui see ei ole tingimata vajalik. Kui siiski on vaja arutada kiireloomulist küsimust, tuleb koolimajja sisenedes desinfitseerida käed ja kanda maski.
2.2. Kohtumised ja perevestlused õpetajaga toimuvad eelneval kokkuleppel.
2.3. Lastevanemate koosolekud toimuvad kas veebis või osalejate arvule sobiva suurusega ruumis.
2.4. Maski kandmise kohustus kehtib avalikes siseruumides st spordikeskuse fuajees.

3. Õppetöö ja treeningud
3.1. Õppetöö ja treeningud toimuvad võimalikult tavapärasel viisil.
3.2. Tunniplaani on kavandanud paaristunde, et hajutada õpilaste hulka koolimajades ja sööklas.
3.3. Viiruse leviku igakülgseks tõkestamiseks toimub ruumide õhutamine.

4. Haigestumine
4.1. Palaviku, köha, nohu või muu haigustunnuse korral on koolis ja treeningul osalemine keelatud.
4.2. Õpetajal, treeneril või kooliõel on õigus haigustunnustega õpilane koju saata.
4.3. Kui õpilase koroonaviiruse proov on positiivne, siis tuleb tal sellest kohe teavitada klassijuhatajat ja jääda koju karantiini. Kui sel ajal tekib palavik või köha, tuleb ühendust võtta oma perearstiga.

5. Karantiinikord ja testimine
5.1. Üldhariduskoolides aset leidnud lähikontakti korral kehtib lihtsustatud karantiinikord.
5.2. Lihtsustatud karantiin kehtib kuni 18-aastastele (ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks saavatele õpilastele) koolis või lasteasutuses (sh huvitegevuses, sportimisel ja treenimisel) nakatunuga lähikontaktis olnud lastele ja noortele.
5.3. Alates 7. veebruarist 2022 koolis aset leidnud lähikontakti korral võivad kooliskäimist jätkata sh osaleda huvitegevuses ja treeningutel kõik haigustunnusteta õpilased, olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata.
5.4. Haigustunnuste tekkimisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga või perearsti nõuandeliiniga telefonil 1220 ning käituda vastavalt saadud juhistele.
5.5. COVID-19 haigestunu jääb karantiini.
5.6. Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis või isolatsioonis (kas COVID-19 haigena või koolivälise lähikontakti korral), jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
5.7. Alates 1. novembrist 2021 toimub kõikide õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine.

5.7.1. Testimine toimub kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti enne kooli tulekut.
5.7.2. Juhul kui lapsevanem ei ole lapse testimisega nõus, tuleb saata sellekohane teade kooli e-posti aadressile [email protected] või paberil koos lapsega kooli.
5.7.3. Kiirtesti teeb iga õpilane ja töötaja endale ise. Kiirteste tehes on oluline jälgida testi kasutusjuhendit, et tulemused oleksid usaldusväärsed. Kui ninast võetud prooviga tikk pannakse lahusesse, siis tuleks lahust pärast seda lasta seista ca 1 minut. Kui seda aega ei oodata ära, siis võib kannatada testi täpsus.
5.7.4. Testimine toimub kodus kooli poolt väljastatud lapsesõbralike kiirtestidega, mille tegemine on kõigile jõukohane, mugav ja kiire.
5.7.5. Positiivse testitulemuse saanud õpilane jääb 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel võtab lapsevanem ühendust perearstiga. Positiivse kiirtesti korral ei ole enam vaja PCR-testi teha.

6. Reisimine ja sealt naasmine
6.1. 7. veebruarist kehtima hakkavate uute reisireeglite aluseks on Euroopa Liidu Nõukogu uuendatud soovitused ja Euroopa Nakkushaiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) uuendatud riskihinnang, kus riikide määratlusel võetakse aluseks haigusjuhtude kohandatud määr, mis arvestab nii haigusjuhte kui ka vaktsineerituse taset ja testide hulka. Uute näidikutega saab tutvuda siin. Uued reeglid puudutavad Euroopa Liidu ja Schengeni riikidest, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorrast, Monacost, San Marinost ja Vatikanist saabuvaid reisijaid.
6.2. Täiendavad nõuded reisimisel kehtivad edaspidi vaid väga kõrge nakatumisega (tumepunase värviga tähistatud, haigusjuhtude kohandatud määr üle 300) Euroopa Liidu riikidest saabujaile.
6.3. Uue korralduse järgi ei ole alla 12-aastastele piiri ületamisel endiselt ühtegi piirangut. Samuti ei pea Eesti piiri ületamise järel isolatsiooni jääma ükski vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga inimene, olenemata tema saabumisriigist.
6.4. Vaktsineerimis- või läbipõdemistõendita üle 12-aastased inimesed peavad jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni, kui nad saabuvad riigist, mis on ECDC järgi väga kõrge nakatumisega ehk tumepunasest riigist.
6.5. Juhul kui vaktsineerimis- ja läbipõdemistõendita inimene tuleb Eestisse riigist, kus vaktsineeritusega kaalutud nakatumismäär jääb alla 300 ehk nakatumistase on madal kuni kõrge, saab ta isolatsioonikohustusest vabaneda, kui teeb tervishoiuteenuse osutaja juures kuni 72 tundi enne riiki saabumist COVID-19 PCR-testi või 24 tundi enne saabumist antigeen-RTD testi. Ilma testita peab ta jääma seitsmeks päevaks isolatsiooni.

6.5.1. Erandina võivad kuni 18-aastased ja käesoleval õppeaastal 19-aastaseks saavad COVIDi-tõendita õpilased seitsmepäevase isolatsiooniperioodi jooksul osa võtta üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest, huvitegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest.

6.6. Väljaspoolt Euroopa Liidu riike saabudes jäävad praegu kehtima senised reeglid. Kõiki riike puudutavaid tabeleid uuendatakse siin.

NB! Kool vaktsineerimist ei korralda. Vaktsineerimise kohta saab täpsemat infot veebilehelt vaktsineeri.ee.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna pöördumise koolijuhtide ja õpetajate poole
Vaatan videot, kuidas käib antigeeni kiirtesti tegemine, mida teeb õpilane või töötaja endale ise
Vaatan õpilaste ja haridusasutuste töötajate vaktsineerituse andmeid
Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised
Skeem alates 07.02.2022

Jalus