fbpx
Otsi
 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine 2020/2021. õppeaastal

1. Kätehügieen ja kaitsevahendid
1.1. Koolimajade, õpilaskodu ning spordikeskuse kohviku ja fuajee seintele on paigaldatud automaatsed kätepuhastusjaamad ja sildid „Pese või desinfitseeri hoolikalt käsi“. Mõlema koolimaja kõigis klassides on võimalik kasutada pumbaga pudelis olevat desinfitseerimisvahendit.
1.2. Sööklasse ja tualettruumidesse on paigaldatud seebidosaatorid ning sildid „Pese hoolikalt käsi“. Käte pesemine seebiga enne söömist ja pärast tualettruumi kasutamist on kohustuslik.
1.3. Enne ja pärast ühise õppevahendi (näiteks iPadi või arvuti) kasutamist tuleb käed desinfitseerida või seebiga pesta.
1.4. Töötajad, kes on paljude inimestega vahetus kontaktis (näiteks koolitädi, büroojuht, kooliõde, raamatukogu juhataja), saavad kasutada kooli soetatud näomaske ja visiire. Maski või visiiri kandmine ei ole kohustuslik, kuid koolipidaja võib vajaduse korral vastava nõude kehtestada.

2. Majja sisenemine
2.1. Lapsevanemal soovitame koolimajja mitte tulla, kui see ei ole tingimata vajalik. Koolimajas võib viibida lapsevanem, kes näiteks osaleb koos lapsega õppetöös, aitab väikest last garderoobis või arutab õpetajaga kiireloomulist küsimust. Koolimajja sisenedes palume desinfitseerida käed ja kanda maski.
2.2. Pikapäevarühma vastu tulles helistab lapsevanem õpetajale ja ootab last garderoobi juures.
2.3. Lapsevanem liigub koolimaja koridorides ja klassiruumides üksnes äärmise vajaduse korral.
2.4. Kohtumised ja perevestlused õpetajaga toimuvad eelneval kokkuleppel.
2.5. Lastevanemate koosolekud ja koolitused toimuvad kas veebis või osalejate arvule sobiva suurusega ruumis.

3. Õppetöö, treeningud ja huvitegevus
3.1. Õppetöö, treeningud ja huvitegevus toimuvad võimalikult tavapärasel viisil.
3.2. Tunniplaani on kavandanud paaristunde, et hajutada õpilaste hulka koolimajades ja sööklas ning korraldada ilusa ilma korral õuevahetunde.
3.3. Vahetundide ajal toimub ruumide tuulutamine.

4. Võistlemine ja laagrid välismaal
4.1. Õpilane ja spordigümnaasiumi treener, kes on viibinud väljaspool Eestis võistlustel või laagris, peavad enne kooli, trenni ja õpilaskodusse naasmist olema eneseisolatsioonis 10 päeva.
4.1.1. Võimalus on kooli, õpilaskodusse ja trenni naasta ka kiiremini, kui tehakse kaks testi, millest üks tehakse vahetult pärast Eestisse tulemist ja teine mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese negatiivse tulemuse kättesaamist. Kui mõlemad testitulemused on negatiivsed, saab jätkata tavapärast elu 10-päevase isolatsiooniperioodi lõppu ära ootamata.
4.1.2. Lätist, Leedust või Soomest tagasi tulles, tuleb teha koroonaviiruse test ja negatiivse tulemuse korral võib naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.
4.2. Enne kooli, trenni ja õpilaskodusse naasmist teavitab õpilane kooliõde, klassijuhatajat, treenerit ja õpilaskodu negatiivsest testi tulemusest ja saab seejärel kooliõelt loa naasta meie keskkonda.
4.3. Enne tööle naasmist teavitab treener tööandja esindajat (direktorit, spordijuhti) ning saab seejärel loa tööandjalt tööle naasmiseks.

5. Kokkupuutumine koroonaviirusesse nakatunuga
5.1. Õpilane ja kooli töötaja, kes on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunuga, annab sellest kohe teada oma klassijuhatajale või otsesele juhile ja lahkub kooli keskkonnast.
5.2. Karantiin kestab 14 päeva (või juhul kui ta teeb kuni 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks) ning jälgida oma tervislikku seisundit. 14-päevase tähtaja kulgemine algab viimasest lähikontaktist.

6. Haigestumine
6.1. Palaviku, köha, nohu või muu haigustunnuse korral on koolis, treeningul või huviringis osalemine keelatud.
6.2. Õpetajal või treeneril on õigus haigustunnustega õpilane koju saata.
6.3. Õpilase või muu pereliikme haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat viivitamatult.

Muudetud 19.11.2020

Vaatan Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitusi õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Jalus