fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Koroonaviiruse leviku tõkestamine

Koroonaviiruse leviku tõkestamine 2022/2023. õppeaastal

Uuendatud 15.09.2022

1. Kätehügieen ja kaitsevahendid
1.1. Koolimajade, õpilaskodu ning spordikeskuse kohviku ja fuajee seintel on automaatsed kätepuhastusjaamad ja sildid „Pese või desinfitseeri hoolikalt käsi“. Koolimaja kõigis klassides on võimalik kasutada pumbaga pudelis olevat desinfitseerimisvahendit.
1.2. Sööklas ja tualettruumides on seebidosaatorid ning sildid „Pese hoolikalt käsi“. Käte pesemine seebiga enne söömist ja pärast tualettruumi kasutamist on kohustuslik.
1.3. Enne ja pärast ühise õppevahendi (näiteks iPadi või arvuti) kasutamist tuleb käed desinfitseerida või seebiga pesta.

2. Majja sisenemine
2.1. Lapsevanemal soovitame koolimajja mitte tulla, kui see ei ole tingimata vajalik. Kui siiski on vaja arutada kiireloomulist küsimust, tuleb koolimajja sisenedes desinfitseerida käed.
2.2. Kohtumised ja perevestlused õpetajaga toimuvad eelneval kokkuleppel.
2.3. Lastevanemate koosolekud toimuvad kas veebis või osalejate arvule sobiva suurusega ruumis.

3. Õppetöö ja treeningud
3.1. Õppetöö ja treeningud toimuvad võimalikult tavapärasel viisil.
3.2. Tunniplaanis kavandatakse vajadusel paaristunde, et hajutada õpilaste hulka koolimajades ja sööklas.
3.3. Vahetundide ajal toimub ruumide tuulutamine.

4. Haigestumine
4.1. Lisaks koroonaviirusele levivad ka muud suure nakkusohuga külmetus- ja viirushaigused, mistõttu tuleb mistahes haigustunnuste ilmnemisel vältida kooli tulemist.
4.2. Palaviku, köha, nohu või muu haigustunnuse korral on koolis ja treeningul osalemine keelatud.
4.3. Õpetajal, treeneril või kooliõel on õigus haigustunnustega õpilane koju saata.
4.4. Turvalisuse kaalutlustel saadetakse haigusnähtudega õpilased koolis koheselt kooliõe juurde kontrolli. Viirushaiguse kahtluse korral võtab kooliõde vajadusel ühendust lapsevanemaga, nõustab sümptomaatilise ravi osas ja saadab lapse koju.
4.5. Kui õpilase koroonaviiruse proov on positiivne, siis tuleb tal sellest kohe teavitada klassijuhatajat ja jääda koju karantiini. Kui sel ajal tekib palavik, köha või muud sümptomid, tuleb ühendust võtta oma perearstiga.

5. Karantiinikord, testimine ja vaktsineerimine
5.1. Üldhariduskoolides aset leidnud lähikontakti korral kehtib lihtsustatud karantiinikord.
5.2. Lihtsustatud karantiin kehtib kuni 18-aastastele (ja 2022/2023. õppeaastal 19-aastaseks saavatele õpilastele) koolis või lasteasutuses (sh huvitegevuses, sportimisel ja treenimisel) nakatunuga lähikontaktis olnud lastele ja noortele.
5.3. Koolis aset leidnud lähikontakti korral võivad kooliskäimist jätkata sh osaleda huvitegevuses ja treeningutel kõik haigustunnusteta õpilased, olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata.
5.4. Kui antigeeni kiirtest on positiivne, kuid haigussümptomid puuduvad, siis tuleks jääda koju ja teha järgmisel päeval kordustest. Kui ka see on positiivne, siis pöörduda perearsti poole.
5.5. Haigussümptomitega positiivse kiirtesti saanul tuleb jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks (eeldusel, et vähemalt 24 h ei ole olnud palavikku). Vajadusel võtta ühendust oma perearstiga või perearsti nõuandeliiniga telefonil 1220 ning käituda vastavalt saadud juhistele.
5.6. Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis või isolatsioonis (kas COVID-19 haigena või koolivälise lähikontakti korral), jätkub ülejäänutel kontaktõpe.
5.7. Kool korraldab õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimise vastavalt vajadusele.

5.7.1. Lähtudes Terviseameti soovitustest testitakse eelkõige sümptomaatilisi õpilasi ja töötajaid.

5.7.1.1. Kiirtestide komplektid tagab õpilastele ja töötajatele kool. Nakkusjuhtumiga klasside õpilased saavad testid oma klassijuhatajalt. Haigestunud lapsele saab lapsevanem vajaduse korral teste küsida õpilaskodust või koolitädilt.
5.7.1.2. Kiirtesti teeb iga õpilane ja töötaja endale ise. Kiirteste tehes on oluline jälgida testi kasutusjuhendit, et tulemused oleksid usaldusväärsed. Kui ninast võetud prooviga tikk pannakse lahusesse, siis tuleks lahust pärast seda lasta seista ca 1 minut. Kui seda aega ei oodata ära, siis võib kannatada testi täpsus.
5.7.1.3. Testida tuleb teha kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti enne kooli tulekut, kuni sümptomite kadumiseni.

5.7.2. Juhul kui lapsevanem ei ole lapse testimisega nõus, tuleb saata sellekohane teade kooli e-posti aadressile [email protected] või paberil koos lapsega kooli.
5.7.3. Lapsevanema nõusolekuta lapsi koolis ei testita. Haigustunnuste korral saab kooliõde teha esmase kiirtesti (7–11-aastastele lapsesõbralike süljetestidega ja 12–18-aastastele ninatestiga), kuid testimise läbiviimiseks küsitakse alati lapsevanemalt eelnev nõusolek.

5.8. Kool Covid-19 vaktsineerimist läbi ei vii ja vajaduse korral teeme koostööd vastavate asutustega. Samuti ei korralda kool lapsevanemate kiirtestimist ja PCR-testide vahendamist. Vaktsineerimise kohta saab täpsemat infot veebilehelt vaktsineeri.ee.
5.9. Lähtudes reaalsest olukorrast (haiguskollete tekkimine, viiruseleviku kiirus jms) ja ohuhinnangust tulenevalt rakendab kool täiendavalt vajalikud tegevused (kogu koolipere regulaarne testimine, õppetöö hajutamine, koolimajja sisenemise piiramine jm).

6. Reisimine ja sealt naasmine
6.1. Välisreiside puhul tuleb järgida sihtriigis kehtivaid reegleid.
6.2. Ajakohase info riikide nakkuskordajate, liikumispiirangute ja Eestisse sisenemise kohta leiab veebilehelt kriis.ee.

Vaatan videot, kuidas käib antigeeni kiirtesti tegemine, mida teeb õpilane või töötaja endale ise
Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised

Jalus