Otsi
 

Lepingute sõlmimine

Lepinguid saab sõlmida 26.–29. juunini 2018 elektrooniliselt või paberil koolimajades (Tondi 84/1, Tallinn ja Lipuväljak 14, Otepää). Lepingu sõlmimisel on vajalik õpilase ja lapsevanema või ametliku esindaja kohalviibimine (vajalikud isikut tõendavad dokumendid).

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • 7., 8., 9. või 11. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;
  • õpilase ja esindaja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  • õpilase tervisekaart vaktsineerimise andmetega;
  • elektrooniline dokumendifoto (saata hiljemalt 14. augustiks e-posti aadressile spordigymnaasium@audentes.ee, e-kirja pealkirjaks õpilase nimi, pildifaili nimeks õpilase isikukood).

Dokumendid palume kaasa võtta paberil lepingut sõlmima tulles. Elektroonilise lepingu sõlminutel palume dokumendid toimetada kooli enne 1. septembrit 2017.

 

Jalus