Lepinguid saab sõlmida 22.–28. juunini 2017 elektrooniliselt või paberil koolimajades (Tondi 84, Tallinn ja Lipuväljak 14, Otepää). Lepingu sõlmimisel on vajalik õpilase ja lapsevanema või ametliku esindaja kohalviibimine (vajalikud isikut tõendavad dokumendid).

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • 7., 8., 9. või 11. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;
  • õpilase ja esindaja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  • õpilase tervisekaart vaktsineerimise andmetega;
  • elektrooniline dokumendifoto (saata hiljemalt 14. augustiks e-posti aadressile spordigymnaasium@audentes.ee, e-kirja pealkirjaks õpilase nimi, pildifaili nimeks õpilase isikukood).

Dokumendid palume kaasa võtta paberil lepingut sõlmima tulles. Elektroonilise lepingu sõlminutel palume dokumendid toimetada kooli enne 1. septembrit 2017.

 

Jalus