Otsi
 

Vastuvõtukomisjoni otsus ja lepingute sõlmimine

10. juuni vastuvõtukomisjoni otsusega eraldatakse riikliku tellimuse koht uueks õppeaastaks järgmistele õppursportlaste kandidaatidele (isikukoodi kuus viimast numbrit):

(Koodid on juhuslikus järjekorras)

Tallinn

7. klassi
1. 061421
2. 272713

8. klassi
1. 160879
2. 170826

9. klassi
1. 061414
2. 030308
3. 186013
4. 122019
5. 282723
6. 080810
7. 090909
8. 285215
9. 020826
10. 154217
11. 040812
12. 030255
13. 050827
14. 305237
15. 080257
16. 280285
17. 100865
18. 042739
19. 085241

10. klassi
1. 040251
2. 110298
3. 170251
4. 140842
5. 106042
6. 266527
7. 162029
8. 126016
9. 260221
10. 180885
11. 134229
12. 030840
13. 180872
14. 250269
15. 245220
16. 090266
17. 280285
18. 040855
19. 266025
20. 054914
21. 130213
22. 140862
23. 291516
24. 142720
25. 202818
26. 250824
27. 212730

11. klassi
1. 270280
2. 076047
3. 212721
4. 266517

12. klassi
1. 116038
2. 067022

Otepää

10. klassi
1. 302768
2. 230305
3. 290823
4. 160812
5. 242736
6. 296010
7. 201912
8. 263711
9. 283710
10. 250818
11. 304913
12. 285711
13. 074912

11. klassi
1. 120323

Lepingute sõlmimine

Lepinguid saab sõlmida 25.–28. juunini 2019 elektrooniliselt või paberil koolimajades kell 10–14 (Tondi 84/1, Tallinn ja Lipuväljak 14, Otepää). Lepingu sõlmimisel koolis kohapeal on vajalik õpilase ja lapsevanema/esindaja  kohalviibimine (vajalikud isikut tõendavad dokumendid).

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • 7., 8., 9., 11. või 12. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;
  • õpilase ja esindaja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  • õpilase tervisekaart vaktsineerimise andmetega;
  • elektrooniline dokumendifoto (saata hiljemalt 12. augustiks e-posti aadressile spordigymnaasium@audentes.ee, e-kirja pealkirjaks õpilase nimi, pildifaili nimeks õpilase isikukood).

Dokumendid palume kaasa võtta paberil lepingut sõlmima tulles. Elektroonilise lepingu sõlminutel palume dokumendid toimetada kooli enne 1. septembrit 2019.

 

 

Jalus