fbpx
Otsi
 

Tasuline õpe

Vaba koha korral on võimalik Audentese spordigümnaasiumis õppima asuda ka juhul, kui selleks puudub spordialaliidu soovitus. Õpilane saab osaleda tasulises õppe- ja treeningtöös, kui ta täidab vastuvõtutingimused ning on valitud spordialal piisava ettevalmistusega.

Audentese spordigümnaasiumi tasulise õppe õppemaks 2020/2021. õppeaastal

Teenus Õpilase teenus I Õpilase teenus II **Õppursportlase teenuste pakett
Õppimise teenus
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis 1750 €
Õppimine Audentese erakooli e-gümnaasiumis 1750 €
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis või Audentese erakooli e-gümnaasiumis 1750 €
Lisateenused
Treenimine Audentese spordikoolis täistingimustel 1000 €
Treenimine majavälisel spordialal
Spordimeditsiiniteenus 1080 €
Majutusteenus 1725 €
Toitlustusteenus 3105 €
Õppemaks (ühe õppeaasta kohta)
*1750 €
*1750 €
*8660 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 23.03.2020 nr 9 p 2.4.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese spordigümnaasiumile õpilase eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

**Õppursportlase teenuste pakketi on võimalik komplekteerida ka osade kaupa.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Audentese spordigümnaasiumi õppemaksud kinnitab Audentese Koolide SA juhatus igal aastal hiljemalt 31. märtsiks.

Jalus