Tasuline õpe

Vaba koha korral on võimalik Audentese spordigümnaasiumis õppima asuda ka juhul, kui selleks puudub spordialaliidu soovitus. Õpilane saab osaleda tasulises õppe- ja treeningtöös, kui ta täidab vastuvõtutingimused ning on valitud spordialal piisava ettevalmistusega.

Audentese spordigümnaasiumi tasulise õppe õppemaks 2017/2018. õppeaastal

Teenuse sisu Täisteenus Osaline teenus I Osaline teenus II E-gümnaasiumi teenus I E-gümnaasiumi teenus II
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis + + +
Õppimine Audentese erakooli e-gümnaasiumis + +
Treenimine Audentese spordikoolis + +
Treenimine Audentese spordikoolis alal, mida Audenteses ei õpetata +
Majutus õpilaskodus + + +
Toitlustamine + + +
Õppemaks (ühe õppeaasta kohta)
*4740 €
*3600 €
*2815 €
*1900 €
*3060 €

Alus: AS-i Audentes juhatuse otsus 27.03.2017 nr 11 p 1.3.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese spordigümnaasiumile õpilase eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Jalus