fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Tasuline õpe

Vaba koha korral on võimalik Audentese spordigümnaasiumis õppima asuda ka juhul, kui selleks puudub spordialaliidu soovitus. Õpilane saab osaleda tasulises õppe- ja treeningtöös, kui ta täidab vastuvõtutingimused ning on valitud spordialal piisava ettevalmistusega.

Tasulise õppe õppemaks 2023/2024. õppeaastal

Teenus Õpilase teenus I Õpilase teenus II **Õppursportlase teenuste pakett
Õppimise teenus      
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis 2150 €
Õppimine Audentese erakooli e-gümnaasiumis 2150 €
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis või Audentese erakooli e-gümnaasiumis 2150 €
Lisateenused      
Treenimine Audentese spordikoolis täistingimustel 1250 €
Treenimine majavälisel spordialal
Spordimeditsiiniteenus 1240 €
Majutusteenus 1860 €
Toitlustusteenus 3400 €
Õppemaks (ühe õppeaasta kohta)
*2150 €
*2150 €
*9900€

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 20.03.2023 p 2.4.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese spordigümnaasiumile õpilase eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

**Õppursportlase teenuste paketti on võimalik komplekteerida ka osade kaupa.

Audentese spordigümnaasiumi õppemaksud kinnitab Audentese Koolide SA juhatus igal aastal hiljemalt 31. märtsiks.

Jalus