Otsi
 

Tasuline õpe

Vaba koha korral on võimalik Audentese spordigümnaasiumis õppima asuda ka juhul, kui selleks puudub spordialaliidu soovitus. Õpilane saab osaleda tasulises õppe- ja treeningtöös, kui ta täidab vastuvõtutingimused ning on valitud spordialal piisava ettevalmistusega.

Audentese spordigümnaasiumi tasulise õppe õppemaks 2019/2020. õppeaastal

Teenus Õpilase teenus I Õpilase teenus II Õppursportlase teenuste pakett I Õppursportlase teenuste pakett II Õppursportlase teenuste pakett III
Õppimise teenus
Õppimine Audentese spordigümnaasiumis + + +**
Õppimine Audentese erakooli e-gümnaasiumis + + +**
Lisateenused
Treenimine Audentese spordikoolis täistingimustel +
Treenimine Audentese spordikoolis või majavälisel spordialal +
Treenimine majavälisel spordialal +
Majutus õpilaskodus + + +
Toitlustamine + + +
Õppemaks (ühe õppeaasta kohta)
*1940 €
*1940 €
*3800 €
*3800 €
*4740 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus  29.03.2019 nr 11 p 2.1.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese spordigümnaasiumile õpilase eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

**Õppimine Audentese spordigümnaasiumi või e-gümnaasiumi õppevormis

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Audentese spordigümnaasiumi õppemaksud kinnitab Audentese Koolide SA juhatus igal aastal hiljemalt 31. märtsiks.

Jalus