Audentese spordigümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta sisseastumise ajakava

2017/2018. õppeaastaks võtame õpilasi Audentese spordigümnaasiumisse vastu järgmise ajakava alusel.

 • Eesti Olümpiakomitee (EOK) esitab Audentesele õpilaskandidaatide koondnimekirja hiljemalt 6. märtsil 2017.
 • Vastuvõtuvestlused õpilaskandidaatidega toimuvad Audentese
  −    Tallinna koolimajas (Tondi 84) 25. aprillil 2017 algusega kell 11.00.
  −    Otepää koolimajas (Lipuväljak 14) 21. märtsil 2017 algusega kell 11.00.
  *25. aprillil 2017 Tallinnas (jalgrattaosakond) kell 11.00 ja Otepääl kell 11.00 teistele erialadele soovijad.
 • Vastuvõtuvestluste tulemused selguvad 5. mail 2017. Sellekohase info saadame EOK-le ja avaldame lehel www.audentes.ee. Vastuvõtukatsete tulemusel selguvad õpilased, kes jätkavad kandideerimist.
 • 25. aprilli vastuvõtupäeval mitteosalenutele toimuvad katsed Tallinnas (Tondi 84) 17. mail 2017 kell 13.00.
 • Vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad Audentese, EOK ja vastava spordialaliidu esindajad, kinnitab lepingu sõlmimisele kutsutavate õpilaste nimekirja 8. juunil 2017.
 • Lepingute sõlmimine õpilaste ja nende esindajatega toimub 26.–29. juunil 2017 elektrooniliselt või 26.–29. juunil 2017 kell 10–14 Audentese Tallinna (Tondi 84) ja Otepää (Lipuväljak 14) koolimajas.
 • Vajaduse korral esitab EOK Audentesele veel ühe täiendava õpilaskandidaatide nimekirja hiljemalt 14. augustil 2017. Vastuvõtuvestlused täiendavate õpilaskandidaatidega algavad Audentese Tallinna (Tondi 84) ja Otepää (Lipuväljak 14) koolimajas 23. augustil 2017 kell 11.00.
 • Vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad Audentese, EOK ja spordialaliitude esindajad, kinnitab Audentese spordigümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta õpilaste nimekirja Tallinna kooli osas 30. augustil 2017 ja Otepää kooli osas 25. augustil 2017 .

 

Jalus