Otsi
 

Tallinn

Vastuvõtupäeva testide ja vestluste alusel jätkavad kandideerimist ja jäävad ootama 12. juuni vastuvõtukomisjoni otsust õppursportlaste kohtadele järgmiste koodidega õpilased (kood on õpilase isikukoodi viis või kuus viimast numbrit):

(Koodid on juhuslikus järjekorras)

6. klass
1. 74913

7. klass
1. 17029

8. klass
1. 42727
2. 30278

9. klass
1. 20844
2. 62011
3. 30355
4. 00896
5. 12745
6. 50864
7. 10823
8. 65225
9. 64711
10. 56825
11. 10017
12. 80219
13. 00241
14. 30882
15. 22014
16. 90824
17. 20847
18. 50906

10. klass
1. 90317
2. 56020
3. 60243
4. 96816
5. 32732
6. 12729
7. 00832
8. 53748
9. 20214
10. 43724
11. 86016
12. 00824
13. 90847
14. 10815
15. 20301
16. 95717
17. 50039
18. 70026
19. 60831
20. 30860
21. 82771
22. 60345
23. 80233
24. 84211
25. 22733
26. 32738
27. 23755
28. 35228
29. 76027
30. 10878
31. 84215
32. 45220
33. 50284
34. 26038
35. 91411
36. 40828
37. 10862
38. 40861
39. 90256
40. 40878
41. 16527
42. 80885
43. 80820
44. 80210
45. 40245
46. 90821
47. 50321
48. 70897
49. 00834
50. 30268
51. 10246
52. 84912
53. 40221
54. 60875
55. 80840
56. 50919
57. 10239
58. 50816
59. 60226
60. 10841
61. 70883
62. 70840
63. 70923
64. 00823
65. 00850
66. 30345

11. klass
1. 80816

12. klass
1. 50828
2. 00212
3. 02737

Vastuvõtukomisjon kinnitab uuel õppeaastal vastuvõetavad õppursportlased 12. juuni 2020 vastuvõtukomisjoni koosolekul. Valituks osutunud kandidaatidega võetakse ühendust.

Vastuvõtupäeva testide ja vestluste alusel õppursportlase kandidaatideks mittearvatud õpilased:
1. 77037
2. 64925
3. 80846
4. 74233
5. 37011
6. 14922
7. 02027
8. 40028
9. 10217
10. 61413
11. 40258
12. 52767
13. 10832
14. 01511
15. 60817
16. 80873
17. 60841
18. 00223
19. 10824
20. 46526
21. 40872
22. 60355
23. 20240
24. 03713
25. 40252
26. 20811

Küsimuste korral olete oodatud ühendust võtma telefonil 699 6591 või e-posti aadressil spordigumnaasium@audentes.ee.

Otepää

Vastuvõtupäeva testide ja vestluste alusel jätkavad kandideerimist ja jäävad ootama 12. juuni vastuvõtukomisjoni otsust õppursportlaste kohtadele järgmiste koodidega õpilased (kood on õpilase isikukoodi viis või kuus viimast numbrit):

(Koodid on juhuslikus järjekorras)

10. klass
1. 90228
2. 10239
3. 60213
4. 86513
5. 90246
6. 10869
7. 35228
8. 56521
9. 43727
10. 53712
11. 93730
12. 92781
13. 90240
14. 44914
15. 30287
16. 36015
17. 16011
18. 50842
19. 00850

10. klass
1. 90317
2. 56020
3. 60243
4. 96816
5. 12729
6. 00832
7. 53748
8. 20214
9. 86016
10. 90847
11. 95717
12. 32738
13. 23755
14. 35228
15. 84215
16. 91411
17. 40828
18. 10862
19. 40861
20. 90256
21. 40878
22. 16527
23. 80820
24. 80210
25. 40245
26. 90821
27. 50321
28. 84912
29. 50816
30. 43724

11. klass
1. 10281
2. 13713
3. 92222
4. 82213

12. klass
1. 52763

Vastuvõtupäeva testide ja vestluste alusel õppursportlase kandidaatideks mittearvatud õpilased:

1. 12014

Küsimuste korral olete oodatud ühendust võtma telefonil 767 9450 või e-posti aadressil otepaa@audentes.ee.

 

Vastuvõtukomisjoni otsus ja lepingute sõlmimine
12. juuni vastuvõtukomisjoni otsusega eraldatakse riikliku tellimuse koht uueks õppeaastaks järgmistele õppursportlaste kandidaatidele (isikukoodi viis viimast numbrit):

(nimekiri täieneb korvpalli ja suusaeriala tulemustega)

(Koodid on juhuslikus järjekorras)

Tallinn

8. klass
1. 30278

9. klass
1. 20844
2. 62011
3. 80219
4. 22014
5. 90824
6. 20847
7. 50906
8. 00896
9. 65225
10. 12745

10. klass
1. 90317
2. 56020
3. 60243
4. 96816
5. 12729
6. 00832
7. 53748
8. 20214
9. 43724
10. 86016
11. 90847
12. 95717
13. 32738
14. 23755
15. 35228
16. 84215
17. 91411
18. 40828
19. 10862
20. 40861
21. 90256
22. 40878
23. 16527
24. 80820
25. 80210
26. 40245
27. 90821
28. 50321
29. 84912
30. 50816
31. 50039
32. 80233
33. 82771
34. 60345
35. 00241

11. klass
1. 80816

12. klass
1. 02737

Otepää

10. klass
1. 10239
2. 60213
3. 35228
4. 56521
5. 53712
6. 92781

11. klass
1. 10281

12. klass
1. 52763

Lepingute sõlmimine

Lepinguid saab sõlmida 15.–19. juunini 2020 elektrooniliselt või paberil koolimajades kell 10–14 (Tondi 84/1, Tallinn ja Lipuväljak 14, Otepää). Lepingu sõlmimisel koolis kohapeal on vajalik õpilase ja lapsevanema/esindaja kohal viibimine (vajalikud isikut tõendavad dokumendid).

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid:

  • 10. klassi astujal põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia;
  • 8., 9., 11. või 12. klassi astujal väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust;
  • õpilase ja esindaja isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  • õpilase tervisekaart vaktsineerimise andmetega;
  • elektrooniline dokumendifoto (saata hiljemalt 17. augustiks e-posti aadressile spordigumnaasium@audentes.ee, e-kirja pealkirjaks õpilase nimi, pildifaili nimeks õpilase isikukood).

Dokumendid palume kaasa võtta paberil lepingut sõlmima tulles. Elektroonilise lepingu sõlminutel palume dokumendid toimetada kooli enne 1. septembrit 2020.

Jalus