Otsi
 

Vastuvõtutingimused

Audentese spordigümnaasiumi riiklikule õppekohale võtame õpilasi vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Audentese vahel sõlmitud õppursportlaste koolitamise hankelepingus sisalduva vastuvõtueeskirja järgi.

Audentesesse õppima asumise soovi korral tuleks kõigepealt ühendust võtta vastava ala treeneriga, kes tutvustab Audentese spordigümnaasiumi võimalusi.

Soovist asuda õppima Audentese spordigümnaasiumisse peab õpilane teavitama vastavat spordialaliitu või Audentese vastava spordiala treenerit.

Õpilaskandidaatide nimekirjade koostajaks on spordialaliidud, kes esitavad need kinnitamiseks Eesti Olümpiakomiteele (EOK). Seejärel edastab EOK kinnitatud koondnimekirja Audentese spordigümnaasiumile.

 

Vastuvõtupäev
EOK kinnitatud koondnimekirjas olev õpilaskandidaat

  • täidab enne vastuvõtupäeva elektroonilise sisseastumisavalduse;
  • läbib vastuvõtupäeval vestluse ning teeb taseme määramiseks inglise ja eesti keele ning matemaatika testi.

Vastuvõtupäevale tuleb kaasa võtta

  • isikut tõendav dokument;
  • klassitunnistuse koopia (kohapeal koopiat teha ei saa);
  • e-kooli hinneteleht;
  • treeningupäevik (jalgrattaspordi erialal);
  • viimase koormustesti tulemused (kui ei ole kliendikeskkonnas ankeedis juba esitatud);
  • pastakas, pliiats ja kalkulaator.

Sisseastumisavaldus tuleb täita elektrooniliselt Audentese kliendikeskkonnas enne sisseastumiskatsete päeva ehk enne 21. aprilli Tallinnas ja Otepääl.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ei toimu 21. aprillil spordigümnaasiumi vastuvõtuvestlusi ja teste Tallinnas ja Otepääl. Uue vastuvõtuaja teatame kohe, kui olukord riigis normaliseerub ja koolimajad on taas avatud.

Ankeedi võib täita õpilaskandidaat või tema esindaja (lapsevanem). Täitmiseks on vaja

  • õpilaskandidaadi ja tema esindaja andmeid;
  • kinnitaja ID-kaarti ja selle kehtivaid paroole või mobiil-ID-d.

Kandidaat, kellel puudub võimalus enne sisseastumispäeva elektroonilises keskkonnas ankeeti täita, saab seda teha kohapeal raamatukogu arvutis. Eeldame siiski, et enamik kandidaate täidab ankeedi varem.

Kandidaadiga vestlevad gümnaasiumi õpetaja ja treener. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi õppeedukus, tema sportlik eesmärk ja senised spordisaavutused ning talle tutvustatakse vastuvõtu korda.

 

Vastuvõtuotsuse langetamine
Õppeaasta lõpus peab õpilaskandidaat saatma Audentese spordigümnaasiumisse praeguse kooli lõpu- või klassitunnistuse koopia, mille alusel arvutatakse välja tema keskmine hinne. Kandideerijal ei tohi tunnistusel olla mitterahuldavaid hindeid.

Spordigümnaasiumisse vastuvõtu tingimused olenevad kandidaadi keskmisest hindest.

Keskmine hinne Lisatingimused Katseaeg
4,0 ja üle selle
3,5–3,9 Peetakse lisavestlus, et selgitada välja, millise õppeaine puhul on olnud õpilasel raskusi. Kool pakub välja võimalused saada gümnaasiumis tugiõpet.
3,2–3,4 Peetakse lisavestlus, et selgitada välja, millise õppeaine puhul on olnud õpilasel raskusi. Kool pakub välja võimalused saada gümnaasiumis tugiõpet. Õpilasele kehtestatakse katseaeg üheks õppeaastaks (vajalik spordialaliidu lisasoovitus)

Lõpliku otsuse õpilaskandidaadi sissesaamise kohta Audentese spordigümnaasiumisse langetab vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad Audentese, EOK ja vastava spordialaliidu esindajad. Seejuures võetakse arvesse õpilase sportlikke saavutusi ja õppeedukust.

Jalus