fbpx
Otsi
 

Vastuvõtutingimused

Audentese spordigümnaasiumi riiklikule õppekohale võtame õpilasi vastu Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Audentese vahel sõlmitud õppursportlaste koolitamise hankelepingus sisalduva vastuvõtueeskirja järgi.

Audentesesse õppima asumise soovi korral tuleks kõigepealt ühendust võtta vastava ala treeneriga, kes tutvustab Audentese spordigümnaasiumi võimalusi.

Soovist asuda õppima Audentese spordigümnaasiumisse peab õpilane teavitama vastavat spordialaliitu või Audentese vastava spordiala treenerit.

Õpilaskandidaatide nimekirjade koostajaks on spordialaliidud, kes esitavad need kinnitamiseks Eesti Olümpiakomiteele (EOK). Seejärel edastab EOK kinnitatud koondnimekirja Audentese spordigümnaasiumile.

 

Vastuvõtupäev
EOK kinnitatud koondnimekirjas olev õpilaskandidaat

 • täidab enne vastuvõtupäeva elektroonilise sisseastumisavalduse;
 • läbib vastuvõtupäeval vestluse ning teeb taseme määramiseks inglise ja eesti keele ning matemaatika testi.

Vastuvõtupäevale tuleb kaasa võtta

 • isikut tõendav dokument;
 • klassitunnistuse koopia (kohapeal koopiat teha ei saa);
 • e-kooli hinneteleht;
 • treeningupäevik (jalgrattaspordi erialal);
 • viimase koormustesti tulemused (kui ei ole kliendikeskkonnas ankeedis juba esitatud);
 • pastakas, pliiats ja kalkulaator.

Sisseastumisavaldus tuleb täita elektrooniliselt Audentese kliendikeskkonnas enne sisseastumiskatsete päeva ehk enne 21. aprilli Tallinnas ja Otepääl.

 

Vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega toimuvad

 • Tallinnas (Tondi 84/1)
  • 2. juunil kell 11 – kergejõustik, käsipall, maadlus, ujumine, võrkpall
  • 4. juunil kell 11 – korvpall, judo, laskmine, mäesuusatamine, tennis ja muud majavälised alad (vehklemine, triatlon, tantsusport, jäähoki, sumo, sõudmine, sulgpall, vibusport, purjetamine)
 • Otepääl (Lipuväljak 14)
  • 2. juunil kell 11 – murdmaasuusatamine, kahevõistlus/suusahüpped, mäesuusatamine
  • 4. juunil kell 11 – jalgrattasport, laskesuusatamine, orienteerumine

Ankeedi võib täita õpilaskandidaat või tema esindaja (lapsevanem). Täitmiseks on vaja

 • õpilaskandidaadi ja tema esindaja andmeid;
 • kinnitaja ID-kaarti ja selle kehtivaid paroole või mobiil-ID-d.

Kandidaat, kellel puudub võimalus enne sisseastumispäeva elektroonilises keskkonnas ankeeti täita, saab seda teha kohapeal raamatukogu arvutis. Eeldame siiski, et enamik kandidaate täidab ankeedi varem.

Kandidaadiga vestlevad gümnaasiumi õpetaja ja treener. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi õppeedukus, tema sportlik eesmärk ja senised spordisaavutused ning talle tutvustatakse vastuvõtu korda.

 

Vastuvõtuotsuse langetamine

Õppeaasta lõpus peab õpilaskandidaat saatma Audentese spordigümnaasiumisse praeguse kooli lõpu- või klassitunnistuse koopia, mille alusel arvutatakse välja tema keskmine hinne. Kandideerijal ei tohi tunnistusel olla mitterahuldavaid hindeid.

Lõpliku otsuse õpilaskandidaadi sissesaamise kohta Audentese spordigümnaasiumisse langetab vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad Audentese, EOK ja vastava spordialaliidu esindajad. Seejuures võetakse arvesse õpilase sportlikke saavutusi ja õppeedukust.

Jalus