fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Vastuvõtutingimused

Audentese spordigümnaasiumi riiklikule õppekohale võtame õpilasi vastu Kultuuriministeeriumi ning Audentese vahel sõlmitud õppursportlaste koolitamise hankelepingu alusel.

Oma õppima ja treenima asumise soovist peab õpilane teavitama

 • vastavat spordialaliitu ja
 • spordigümnaasiumi vastava spordiala treenerit.

Soovitame kindlasti kõigepealt ühendust võtta vastava ala treeneriga, kes tutvustab spordigümnaasiumi võimalusi.

Õpilaskandidaatide nimekirjad koostavad spordialaliidud, kes esitavad need kinnitamiseks Eesti Olümpiakomiteele (EOK). Seejärel edastab EOK kinnitatud koondnimekirja Audentese spordigümnaasiumile.

 

Vastuvõtupäev

EOK kinnitatud koondnimekirjas olev õpilaskandidaat

 • täidab enne vastuvõtupäeva elektroonilise sisseastumisavalduse;
 • korvpalli alale kandideeriv õpilane täidab hiljemalt 28. veebruariks lisaks veel vastava ankeedi;
 • läbib vastuvõtupäeval vestluse ning teeb taseme määramiseks inglise ja eesti keele ning matemaatika testi.

Sisseastumisavaldus tuleb täita enne sisseastumiskatsete päeva ehk enne 31. märtsi. Ankeedi võib täita õpilaskandidaat või tema esindaja (lapsevanem). Täitmiseks on vaja

 • õpilaskandidaadi ja tema esindaja andmeid;
 • kinnitaja ID-kaarti ja selle kehtivaid paroole või mobiil-ID-d.

Vastuvõtupäevale tuleb kaasa võtta

 • isikut tõendav dokument;
 • klassitunnistuse koopia (kohapeal koopiat teha ei saa);
 • eKooli hinneteleht;
 • treeningupäevik (jalgrattaspordi erialal);
 • viimase koormustesti tulemused (kui ei ole kliendikeskkonna ankeedis juba esitatud);
 • pastakas, pliiats ja kalkulaator.

 

2. vooru vastuvõtuvestlused ja testid õpilaskandidaatidega toimuvad

 • Tallinnas (Tondi 84/1) 16.05 kell 13.00

Kandidaadiga vestlevad gümnaasiumi õpetaja ja treener. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilaskandidaadi õppeedukus, tema sportlik eesmärk ja senised spordisaavutused ning talle tutvustatakse vastuvõtu korda.

 

Vastuvõtuotsuse langetamine

Õppeaasta lõpus peab õpilaskandidaat saatma Audentese spordigümnaasiumisse praeguse kooli lõpu- või klassitunnistuse koopia. Kandideerijal ei tohi tunnistusel olla mitterahuldavaid hindeid.

Lõpliku otsuse õpilaskandidaadi sissesaamise kohta Audentese spordigümnaasiumisse langetab vastuvõtukomisjon, kuhu kuuluvad Audentese, EOK ja vastava spordialaliidu esindajad. Seejuures võetakse arvesse õpilase sportlikke saavutusi ja õppeedukust.

Jalus