Otsi
 

Spordikeskuse kodukord

ÜLDINE

 • Spordikeskuses treenivad spordiklubide ja -koolide treeningurühmad ning üksikisikud, tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
 • Spordikeskusse sisenedes palume registreerida vastuvõtuletis sissepääsukaart või osta pilet sporditeenuste kasutamiseks. Sissepääsukaardi puudumisel palume registreerimiseks võtta vastuvõtuletist pabertšekk.
 • Treeningurühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma grupile spordikeskuse kodukorda, vastutades selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigeaegselt ning tund toimuks vastavalt treeninguplaanile.
 • Spordikeskusesse lubatakse treeningurühm 15 minutit enne treeningtunni algust.
 • Sisehooajal on spordikeskus avatud E–R kell 6.30–23.00; L, P kell 8.00–22.00.
 • Välishooajal on spordikeskus avatud E–R kell 6.30–22.00; L, P kell 8.00–20.00.
 • Piletite müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne spordikeskuse sulgemist.
 • Ümberriietumiseks palume kasutada vaid riietusruume, mitte fuajeed ega treeningusaale. Üleriiete ja välisjalanõudega on treeningusaalidesse sisenemine keelatud!
 • Pealtvaatajatel palume viibida ainult tribüünidel või selleks ettenähtud kohtadel.
 • Klientide kaasavõetud lapsed peavad spordikeskuses viibima täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.
 • Spordikeskuse sulgemise ajaks ei ole isiklike asjade jätmine riietusruumidesse lubatud. Valveta jäetud isiklike esemete kadumise eest spordikeskus ei vastuta.
 • Treeningutel palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ja sportlikke treeninguriideid.
 • Treeningusaalides viibides palume hoiduda kaasa võtmast toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud hoidlasse ning nendega on sissepääs treeningusaalidesse keelatud!
 • Kõikidelt külastajatelt ja treenijatelt ootame heaperemehelikku suhtumist spordikeskuse varasse ning headele kommetele vastavat käitumist. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

KERGEJÕUSTIKUAREEN

 • Kergejõustikuareeni sissepääsupilet annab lisaõiguse treenida nii staadionil kui ka kangisaalis.
 • Vajaliku kergejõustikuinventari saab laenutada areenimeistrilt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
 • Soojendusjooksu jaoks on ette nähtud neljas, välimine ring. Väljaspool ovaali soojendusjooksu teha ei tohi.
 • Areeni esimene rada on kiirrada, mida kasutatakse ainult aja peale jooksmiseks.
 • Naelkingade naelte lubatud maksimaalseks pikkuseks on kuni 6 mm, staadionil kõrgushüppes ja odaviskes 12 mm.
 • Naelkingadega olmeruumides, sammhüppesektoris, ketta- ja kuulitõukesektoris viibimine on keelatud!
 • Tervisesportlastel palume jälgida, et nad oma tegevusega ei segaks treeningurühmade tööd.
 • Kuulitõukesektoris on alates kella 14.00-st raudkuulidega treenimine keelatud!
 • Keskareeni heitevõrku on oda, raudkuuli, vasara ja ketta heitmine keelatud!
 • Sangpommi heitmine liivakasti on keelatud!
 • Kõrgus- ja teivashüppemattidele on ketaste loopimine keelatud!
 • Heitesektorisse on vasara ja kõikide rauast iseehitatud esemete heitmine keelatud!
 • Kasutada on lubatud vaid sisehalli vahendeid ja kettaheitetreeningul on kohustus sulgeda turvavõrk.
 • Kangid, hantlid, kettad ja muu treeninguvarustus palume pärast treeningut asetada selleks ettenähtud kohtadele.
 • 12–15-aastased lapsed võivad kasutada jõusaaliseadmeid ainult koos juhendajaga, kes vastutab nende ohutuse eest. Alla 12-aastastel on jõusaaliseadmetel treenimine keelatud!
 • Jõusaaliseadmete vahele jooksma või mängima tulnud lapsed palume saata oma treeningupaika tagasi.

PALLIMÄNGUVÄLJAKUD

 • Pallimänguväljakute harjutuskorra kestus on 60–90 minutit vastavalt ettetellitud treeningugraafikule.
 • Treeningurühmal on kohustus kinni pidada kokkulepitud treeninguaegadest.
 • Laste treeningurühmasid lubatakse saali vaid treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.
 • Pallimänguväljakutele vajaliku inventari paigaldab õpilastele treener ja õhtustele klientidele spordikeskuse areenimeister.
 • Pallimängusaalis on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel!
 • Külalistel on pallimängusaalis viibimine lubatud ainult puhastes sisejalanõudes või võistluste ajal porivaibaga kaetud aladel.
 • Treenijatelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist pallimänguväljaku inventari (sh seinad, põrand, lagi).
 • Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

MAADLUS- JA JUDOSAAL

 • Treenimiseks mõeldud heitenukk on heitmiseks, treeninguvahendi kasutamine muul otstarbel on keelatud!
 • Jalgpalli mängimine nii judo- kui ka maadlussaalis on rangelt keelatud!
 • Pärast treeningut tuleb kõik vahendid (lapad, poksikotid jne) paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
 • Matil võib viibida üksnes vastavate vahetusjalanõudega, sokkides või paljajalu. Treeningusaalis edasi-tagasi käimine on lubatud ainult vahetusjalanõudes.

MUU

 • Spordikeskuse külastajad peavad hoidma spordikeskuse vara. Ruumide, inventari ning seadmete rikkumisest või purunemisest tuleb teatada kohe administraatorile või spordikeskuse haldusjuhile ja leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast.
 • Kodukorra esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega.
 • Spordikeskuse esindaja jätab endale õiguse korduvalt kodukorda rikkunud isikuid spordikeskusesse mitte lubada.

Audentese spordikeskuse kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi küsimustega palume pöörduda spordikeskuse töötajate poole.

Jalus