Otsi
 

2018/2019. hooaja hinnakiri

Spordiala Kuutasu 1 kord nädalas Kuutasu 2 korda nädalas Kuutasu 3 korda nädalas Kuutasu 4 korda nädalas Kuutasu 5 korda nädalas
Akrobaatika  30 € 55 € 65 € 70 €  –
Judo  30 € 50 € 60 €  65 € 70 €
Kergejõustik  30 € 45  €  55 € 57 € 60 €
Kergejõustik (tabelis toodud) korda nädalas ja ujumine 1 kord nädalas (Audenteses) 50 €  60 € 70 €  –  –
Kergejõustik (tabelis toodud) korda nädalas ja akrobaatika 1 kord nädalas (Audenteses) 55 € 65 €
75 €
Kergejõustik Lasnamäe spordihallis  30 € 40 €  50€
Korvpall  30 €  60 € 65 € 70 €
Korvpall (Sõle 40) 36 €
Moodne viievõistlus  26 €  35 €  45 €  50 €  50 €
Mudilaste ÜKE 30 € 50 € 60 €
Mudilaste ÜKE (tabelis toodud) korda nädalas ja ujumine 1 kord nädalas  45 € 57 €  –  –
Mudilaste ÜKE, judo, tants lasteaedades 20 € 30 €  –  –  –
Tennis 50 € 80€ 90 €
Tennis 1 kord nädalas ja mudilaste ÜKE 1 kord nädalas
 – 60  €  –
Ujumine 40 € 50 € 70 €
Ujumise eratreening 26€/ 1 laps 32€/ 2 last 36€/ 3 last

NB! Treeningutel rakendub kohatasu 20  eurot kuus. Kohatasu sisaldub treeningutasu hinnas ning kuulub tasumisele sõltumata puudumistest. Treeningutasu maksmine toimub ülekandega MTÜ Audentese Spordiklubi arveldusarvele.

Hinnad on õpilase kohta kuus ja kehtivad lastele, kes saavad sporditegevuse toetust Tallinna linnalt. Teistele on hinnad 30% kallimad.

Rahvastikuregistri alusel Tallinnas mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt. Palun pöörduge abi saamiseks klubi või omavalitsuse poole.

Treeningutasu on võimalik tasuda ka aastamaksuna, mille korral saab maksja ühe kuutasu ulatuses soodustust. Sel juhul tasutakse 8 kuu eest. Aastamaksu tasumisel tehakse tasaarveldused ainult pikaajalisel järjestikulisel puudumisel (vähemalt 1,5 kuud). Treeningtasudele ei rakendata topelt soodustust.

Majanduslikult vähekindlustatud peredel, kahe või enama lapse treenimisel Audentese Spordiklubis või heade sportlike saavutustega lastele on võimalik taotleda õppemaksu vähendamist kuni 100%.

Audentese Spordiklubi omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 3882HTM, mille alusel kantakse makstud kuutasud tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Tasutud maksed esitab Maksu- ja Tolliametile Audentese Spordiklubi. Selleks vajame kindlasti ka lapse ja tema eest tasunud inimese isikukoodi.

Jalus