fbpx
Otsi
 

Alates 24. novembrist 2020 kehtib spordiklubis alljärgnev täiendav kodukord, mille eesmärk on piirata riigis koroonaviiruse levikut. Täiendav kodukord on spordiklubi kodukorra osa.

Täiendav kodukord

1. Üldine kord
1.1 Audentese spordiklubi (edaspidi: klubi) tavapärane kodukord ja käesolev täiendav kodukord on kliendile ning teistele klubis viibivatele isikutele (edaspidi: klient) kohustuslik.
1.2 Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 23. novembri 2020 korraldusega nr 417) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud siseruumides alates 24. november 2020 lubatud, kui:

1.2.1 korraldaja tagab inimeste hajutamise;
1.2.2 avalikes siseruumides toimuvatel spordi– või liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
1.2.3 korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arvu kuni 250 inimest;
1.2.4 pealtvaatajad kannavad siseruumides maski. Maski kandmise kohustus ei kehti alla 12-aastaste laste osas või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või mõistlikkuse põhimõtet arvestades võimalik;
1.2.5 Harju maakonnas ja Ida-Viru maakonnas on tagatud osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega;
1.2.6 korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
1.2.7 korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

1.3 Alapunktid 1.2.3 ja 1.2.5 ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistluste. Eelpool nimetatud tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele ehk kooli õppetöö raames toimuvatele sportlikele tegevustele.

1.4 Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2020 tehtud korralduse 282 muutmise korraldusest nr 417 lubatakse alates 24. novembrist 2020 spordivõistlused ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

1.4.1 ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
1.4.2 ürituse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;
1.4.3 ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 500 inimest;
1.4.4 pealtvaatajad kannavad siseruumides maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
1.4.5 avalikes siseruumides toimuvatel võistlustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
1.4.6 ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
1.4.7 ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

1.5 Peale kodukorra järgib klient ka klubi töötaja antud korraldusi ja Terviseameti kehtestatud nõudeid.
1.6 Klubi töötajal on õigus kodukorra rikkuja kohe majast ära saata.
1.7 Koristaja desinfitseerib regulaarselt ruume, treeninguvahendeid ja pindasid.

2. Kätehügieen, kaitsevahendid ja vahemaa hoidmine
2.1 Klient

2.1.1 desinfitseerib käed majja sisenedes ja majast väljudes vahendiga, mis on paigutatud sissepääsude juurde;
2.1.2 kannab treeningule eelneval ja järgneval ajal siseruumides kaitsemaski (või katab nina ja suu salliga), v.a duši all käimisel. Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest kuni treeningruumi sisenemiseni, sh riietusruumis. Maski võib ära võtta vahetult enne riietusruumist lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast duši all käimist ning kanda kuni spordiklubist lahkumiseni.
2.1.3 Kõik treeningpaigas viibivad treeningtegevusega otseselt mitte seotud isikud (seal hulgas
lapsevanemad) peavad kandma maski.
2.1.4 tasub kauba ja teenuste eest võimaluse korral pangakaardiga;
2.1.5 peseb ja desinfitseerib klubis viibides regulaarselt käsi;
2.1.6 hoiab klubis teiste inimestega kahemeetrist vahet ja arvestab, et füüsiline kontakt teiste treenijatega ei ole lubatud.

2.2 Lapsevanem või täiskasvanud saatja

2.2.1 saadab võimalusel lapse treeningule väliterritooriumilt või spordikeskuse fuajeest;
2.2.2 võib erandkorras saata last treeningualale (sh pöördväravat läbida), et teda seal abistada, kuid sel juhul on lapsevanemale/saatjale maski kandmine kohustuslik;
2.2.3 lahkub võimalusel lapse treeningu ajaks majast või kannab spordikeskuse fuajees last oodates maski.

2.3 Töötajad, kelle töö asukohaks on avalik ruum (näiteks administraator, areenimeister jne), on näomaski või visiiri kandmine kohustuslik.
2.4 Spordikeskuses toimuvatel võistlustel on pealtvaatajatele maski kandmine kohustuslik.
2.5 Näomaski on võimalik osta administraatori juurest või spordikeskuse fuajees asuvast Benu automaadist.

3. Haigustunnused
3.1 Palaviku (kehatemperatuur 37,0 °C või enam), köha, nohu või muu haigustunnuse korral on klubis viibimine keelatud.
3.2 Klubi töötaja võib haigustunnusega (köha, nohu vms) kliendi klubist kohe ära saata.
3.3 Aevastades või köhides katab klient oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik tuleb seejärel prügikasti visata ja käed kohe pesta.

4. Täiskasvanute treeningud
4.1 Kuni 50% täituvuse nõude järgimiseks saab fitnessi rühmatreeningul osaleda olenevalt saali suurusest ning treeningustiilist maksimaalselt 8–10 inimest ja lisaks treener.
4.2 Rühmatreeningule registreerumise tingimused:

4.2.1 Kohta saab broneerida kuni kaks nädalat (jooksev + järgmine nädal) ette ning maksimaalselt võib kliendil korraga olla kuni viis aktiivset broneeringut.
4.2.2 Ühele päevale on võimalik teha maksimaalselt üks broneering.
4.2.3 Kui kliendil ei ole võimalik treeningust osa võtta, siis tühistab ta broneeringu vähemalt kaks tund enne treeningu algust klubi veebilehel, infokioskis või vastuvõtuletis.
4.2.4 Broneeringu, mida ei ole viis minutit enne treeningu algust kinnitatud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinenud klient saab treeningul osaleda vaid vaba koha olemasolu korral. Klubi ei pea hilinejat tundi lubama.
4.2.5 Kui klient on kahe nädala jooksul kahel korral jätnud broneeritud rühmatreeningule tulemata, siis kaotab ta kaheks nädalaks broneerimisõiguse.

4.3 Võimaluse korral valib klient treenimiseks aja, mis ei kattu klubi tipptunniga (tööpäeviti 17.30–19.00).
4.4 Klient kasutab jõusaalis ja rühmatreeningul treeningurätikut.
4.5 Kasutades treeninguruumis olevat desinfitseerimisvahendit ja paberit, puhastab klient enda treeninguvahendid ja -seadmed

4.5.1 nii enne nende kasutamist
4.5.2 kui ka pärast treeningut.

4.6 Kuni 50% täituvuse nõude järgimiseks on osa dušše ja riietusruumide kappe suletud. Need kapid on lukustatud ja dušid vastavalt märgistatud.
4.7 Basseinis viibib klient üksnes rajal, kus on koos temaga maksimaalselt viis täiskasvanut.

Jalus