fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Rohkem tarkuse, tervise ja tasakaalu kohta

Tarkus

Meie tarkus põhineb oma eriala parimate õpetajate ja treenerite asjatundlikkusel, pikaajalisel kogemusel ning tihedal koostööl kõikide osapoolte vahel. Vanemate ja kooli, treenerite ja õpetajate omavaheline suhtlemine, kogemuste vahetamine ettevõtte sees ning üksteise toetamine paneb aluse kvaliteetsele, üksikasjadeni läbimõeldud keskkonnale.

Audenteses väärtustatakse oma ala professionaale: loome tingimusi, et meie kooli tahavad õpetama tulla tipptegijad, kes on noortele eeskujuks ja innustavad edasi pürgima. Väärtustame individuaalsust ja loomuomaseid andeid. Me keskendume eluks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, suunates oma õpilasi maailma avastama, tunnetama ja teadmisi koguma praktiliste kogemuste kaudu iseseisvalt järeldusi tehes.

Peame oluliseks mitmekülgset õpet, mis seisneb ajakohastes õppe- ja treeningumeetodites ning metoodikates, kasutades nüüdisaegseid töövahendeid: võtame vanast kõik hea ja lisame uue. Meie inimesed on avatud maailmavaate, avara silmaringi, hea suhtlemisoskuse ja analüüsivõime ning tolerantse ellusuhtumisega. Tark inimene teab oma tugevusi ja nõrkusi – arendades tugevaid külgi, oskab ta õppida ka oma nõrkustest, püüeldes terviklikkuse poole.

Soovime, et meie juures omandatud tarkus, ellusuhtumine, väärtushinnangud ja enesejuhtimise oskused aitaksid edu saavutada nii töö- kui eraelus.

 

Tervis

Me peame oluliseks, et kõik inimesed oleksid terved ja tugevad, suutes elus hästi toime tulla nii vaimsete väljakutsete ja füüsilise koormuse kui ka pingeolukordadega. Hea tervisega inimesel on piisavalt energiat, vaimset erksust ja positiivsust, et oma võimeid teostada ja end arendada, julgedes uusi asju katsetada ja ennast proovile panna. Vaimne ja füüsiline tervis annavad inimesele meelekindluse ja eneseusu elus edasi liikumiseks.

Audenteses on au sees aktiivne eluviis ja tervise eest hoolitsemine. Meil on loodud maailmatasemel mitmekülgsed võimalused liikumisharrastusega tegelemiseks ja oma füüsiliste võimete arendamiseks. Inspireerime, toetame ja nõustame inimesi oma tervisesse panustama: sportlik elu- ja mõtteviis võimaldab inimesel pikemalt nautida aktiivset ja täisväärtuslikku elu.

Vaimse tervise ja turvalisuse tagamise üheks oluliseks alusväärtuseks on võrdsus, mida me kaitseme ja teostame järjepidevalt nii vaimsel, füüsilisel kui ka sotsiaalsel tasandil. Igapäevases koolitöös avaldub see alates ühtse koolivormi kandmisest kuni kiusamise ja tõrjumise maksimaalse vältimiseni. Me teeme kõik selleks, et vältida kiusamist, vägivalda, kuritegevust, keelatud ainete tarvitamist jms nii koolimajades kui spordikompleksis.

 

Tasakaal

Lähtume põhimõttest, et teadmised ja füüsiline aktiivsus peavad olema tasakaalus. Edu saavutamiseks on lisaks teadmistele, oskustele ja kehalisele arengule vaja ka elutervet ellusuhtumist, positiivset mõtlemist ja eesmärgipärast tegutsemist.

Audenteses valmistatakse noori tulevaseks eluks ette õpitud ja omandatud kogemuste kaudu. Meie treenerid ja õpetajad töötavad pidevalt selle nimel, et õpilased ja kliendid saavutaksid harmoonia vaimse ja füüsilise tegevuse vahel, pakkudes neile turvalist keskkonda ja parimaid tingimusi. Me toome esile isiksuse loomupärased anded ja loome võimalusi tasakaalustatud arenguks.

Väärtustame omavahelist usaldusväärset suhet, mis on aluseks pikaajalise järjepideva arengu tagamiseks. Erinevate meetodite ja tegevuste tasakaal nii õppimisel, treenimisel kui ka võistlemisel, millega kaasneb oskus oma jõudu ja aega otstarbekalt kasutada, aitab luua arenguks, eneseteostuseks ja edu saavutamiseks viljaka pinnase.

Jalus